Pēdējā pārbaude: 16/09/2022

Pienākumi, kas saistīti ar EEIA atkritumiem

Saskaņā ar ES un valstu tiesību aktiem, ja ražojat, izplatāt vai pārdodat elektriskas un elektroniskas iekārtas, tādas kā datori, ledusskapji, mobilie tālruņi, jums ir jāpalīdz nodrošināt, ka tās tiek pienācīgā veidā likvidētas un apstrādātas. Tas nozīmē, ka:

Atkritumus, kas rodas no šādiem produktiem, sauc par EEIA: elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi. Direktīvā par elektriskām un elektroniskām iekārtām en hr atradīsiet sarakstu ar iekārtām, ko aptver attiecīgie likumi.

Reģistrācija kompetentajās nacionālajās iestādēs

Jums jāreģistrē savs uzņēmums iestādēs, kas atbild par EEIA apsaimniekošanu katrā ES valstī (Šajā gadījumā 27 ES dalībvalstis) , kur jūs pārdodat savas preces. Kontaktinformāciju saziņai ar nacionālajiem reģistriem atradīsiet Eiropas EEIA reģistru tīkla tīmekļa vietnē en .

Ziņojuma iesniegšana

Tiklīdz sākat pārdot produktus ar EEIA marķējumu ES tirgū, jums ir regulāri jāiesniedz valsts iestādēm ziņojums, kurā sīki norādīti jūsu ražoto, izplatīto vai pārdoto iekārtu veidi un daudzumi.

No nacionālajiem reģistriem varat uzzināt, kāds ir reģistrācijas un ziņošanas formāts. 

EEI atkritumu apsaimniekošana

Jums ir jāpalīdz nodrošināt, ka iekārtas, ko ražojat, izplatāt vai pārdodat, pienācīgā veidā tiek likvidētas, tiklīdz patērētājs tās izmet. Varat pievienoties esošajai EEIA kolektīvajai atbilstības shēmai vai izveidot savu shēmu.

Pievienošanās esošai atbilstības shēmai vai individuālas shēmas izveide

Kolektīvās atbilstības shēmas

Kolektīvās atbilstības shēmas pastāv lielākajā daļā ES valstu, un tās izveidojis vai nu privātais sektors, vai valdība. Šīs shēmas ļauj ražotājiem, izplatītājiem un pārdevējiem kopīgi izpildīt atkritumu apsaimniekošanas pienākumus. Par dalību tajās tiek maksāta biedru nauda.

Papildus EEIA savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un pārstrādes finansēšanai un organizēšanai shēmas saviem biedriem var piedāvāt citus pakalpojumus, tādus kā:

Individuālās atbilstības shēmas

Atkarībā no jūsu ražoto vai izplatīto produktu veida un daudzuma jūs, iespējams, varēsiet izveidot savu atbilstības shēmu. Tā tas varētu būt, ja pārdodat konkrētas ierīces, kas ražotas ierobežotās sērijās konkrētai nozarei, piemēram, medicīnas ierīces, ko izmanto slimnīcās. Ņemiet vērā, ka noteikumi par šādām shēmām var atšķirties atkarībā no valsts.

Informācijai par kolektīvajām un individuālajām atbilstības shēmām konkrētā ES valstī skatiet nacionālos reģistrus — kontaktinformācija saziņai publicēta Eiropas EEIA reģistru tīkla tīmekļa vietnē en .

Skatīt arī:

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: