Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 23/06/2022

E–komercija, tālpārdošana un pārdošana ārpus tirdzniecības telpām

Šajā lapā aplūkota tikai pārdošana gala patērētājiem (B2C), nevis uzņēmumiem (B2B).

E-komercijai un pārdošanai ārpus tirdzniecības telpām ir daudz priekšrocību, bet uz to attiecas arī daži pienākumi, kas paredzēti ES noteikumos.

Darījumi, uz ko attiecas šie ES noteikumi, ir līgumi par pakalpojumiem un pārdevumiem, kur pārdevējs un klients nesatiekas klātienē. Runa ir par līgumiem, kas noslēgti internetā, pa tālruni (ar cilvēku mijiedarbību vai bez tās), pastu, izmantojot faksu vai tipveida vēstuli, un līgumi, kas noslēgti ārpus telpām, kurās tirgotājs parasti veic komercdarbību.

Noteikumi par e–komerciju, tālpārdošanu un pārdošanu ārpus tirdzniecības telpām neaptver darījumus šādās jomās:

Sākt

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Vienotie kontaktpunkti

Valstu informācija par uzņēmējdarbības paplašināšanu citā ES valstī.

Produktu informācijas punkts

Savā produktu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: