Available languages:

Живот и пътуване
Последна проверка: 16/01/2020

Електронна търговия и продажби от разстояние и извън търговския обект

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Предоставената на тази страница информация се отнася само до продажби на крайни потребители (от предприятия на потребители), а не до продажби между предприятия.

Електронната търговия и продажбите извън търговския обект имат доста предимства, но водят и до известни задължения съгласно правилата на ЕС.

Трансакциите, които попадат в обхвата на тези правила, са договорите с клиенти за продажба и услуги, когато продавачът и клиентът не се срещат лице в лице, като например договорни споразумения, сключени по интернет, телефон (със или без човешка намеса), електронна поща, факс или със стандартно писмо, или договори, сключени с клиенти извън помещенията, в които продавачът обикновено развива стопанската си дейност.

Правилата за електронната търговия и продажбите от разстояние и извън търговския обект не обхващат трансакциите в следните области:

Първи стъпки

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Единни звена за контакт

Национална информация за разширяването на вашия бизнес в друга страна от ЕС

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: