Последна проверка: 03/06/2022

Създаване на онлайн магазин

Работа с онлайн плащания

Голяма част от процеса на онлайн продажба е свързана с плащанията, които могат да се извършват с помощта на кредитни или дебитни карти, банкови преводи, предплатени карти или по други начини.

Добрите доставчици на платежни услуги предлагат сигурна среда за плащания и единен интерфейс за начините на плащане, които решите да използвате, и ви позволяват да извършвате трансгранична дейност.

Когато навлизате на нови пазари, е важно да проучите какви методи за плащане се приемат на местно равнище. Опитайте максимално да се съобразите с отделните територии и да предлагате варианти за плащане, с които клиентите са свикнали.

Избор на подходящи за вашия бизнес начини на плащане

Ключовите фактори, които определят използването на даден начин за плащане, са:

Уверете се, че избраните от вас начини за плащане са лесни и интуитивни за използване и позволяват на вашите клиенти да извършат трансакцията бързо. Като алтернатива, за плащане могат да се използват онлайн платежни сметки, предплатени карти, онлайн банкови преводи, банкови преводи в реално време въз основа на онлайн банкиране и дори електронни ваучери, базирани на пари в брой.

Предимствата на предлагането на различни начини за плащане са много:

Избор на доставчик на платежни услуги

Можете да избирате измежду три основни платежни услуги. Изборът ви ще зависи от това какъв вид клиенти имате, какво продавате и в кои географски райони:

Използване на единен доставчик на платежни услуги

Доставчикът на платежни услуги управлява потока от информация (например за трансакциите) и ви осигурява портал за плащания към един или повече начини за плащане онлайн, за които той действа като посредник.

Ако искате да извършвате трансгранична дейност, ще имате нужда от доставчик на платежни услуги, който отключва платежни методи в други държави и поддържа валутата, в която искате да приемате плащания.

Ако сте малък търговец и извършвате дейност в различни държави с различни национални предпочитания, най-добре е да използвате един-единствен доставчик на платежни услуги. Доставчиците на платежни услуги имат експертен опит на националните пазари и установени отношения с по-голяма част от традиционните и алтернативните системи за онлайн плащания в Европа.

Тези доставчици са обект на специфичен набор от правила и разпоредби. Те трябва да са регистрирани в своята държава членка по произход и в Европейския банков орган (ЕБО). Можете да проверите валидността на доставчика на платежни услуги, с който избирате да работите, в националните регистри en .

Хостинг или интеграция?

Както когато създавате уебсайта си, порталът за плащания на вашия уеб магазин може да бъде хостван от вашия доставчик на платежни услуги или интегриран в уебсайта:

Използването на доставчик на платежни услуги гарантира също така, че са взети мерки за сигурност и безопасност на плащанията, като например строга автентификация на клиентите, както и мерки за предотвратяване на измами.

Всички доставчици на платежни услуги таксуват всяка отделна трансакция. Таксата може да е фиксирана и/или процент от стойността на трансакцията. Не можете да прехвърляте тази такса на вашите клиенти, без изрично да посочите това по време на процеса на плащане, нито да я завишавате.

Зачитане на правата на вашите клиенти

Споразумението за плащане представлява договор с клиента. Уверете се, че спазвате следните задължения по време на този процес:

Предупреждение

Имайте предвид, че ако използвате доставчик на платежни услуги, в случай на неразрешени платежни операции и грешки при фактурирането или обработката, той е длъжен незабавно да възстанови средствата на вашите клиенти за неразрешената операция.

След като клиентът потвърди плащането, не забравяйте да изпратите писмо по електронната поща, за да потвърдите трансакцията. В зависимост от вида договор и плащане за електронна търговия, може да ви се наложи да предоставите различни видове информация.

Посетете нашия раздел „Клиенти", за да прочетете повече за правата на вашите клиенти.

Спазване на данъчните задължения и задълженията по ДДС

Извършването на онлайн продажби е свързано и с фискални задължения и задължения по отношение на данъка върху добавената стойност (ДДС). Прилагат се различни правила в зависимост от това на кого, къде и какво продавате като продукт или услуга. Уверете се, че прилагате правилата на страната, в която се дължи ДДС, както и правилната ставка на този данък (може да важи стандартна, намалена или дори нулева ставка).

Имайте предвид, че трябва също така да проверите дали следва да плащате акцизен данък. Научете повече за данъчните задължения, свързани с вашия онлайн бизнес.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: