Последна проверка: 01/04/2022

Общински избори

Ако сте гражданин на ЕС, живеещ в друга държава от Съюза, имате право да гласувате и да се кандидатирате в общински избори в тази страна.

Вписване в избирателния списък

Ако искате да гласувате на общински избори в страната, в която живеете, трябва да заявите намерението си да го сторите и да бъдете включени в избирателните списъци в тази страна. Ще трябва да предоставите определена информация - например от каква националност сте и какъв е вашият адрес.

Вижте къде и как да се регистрирате в приемащата страна:

Изберете държава

В случай на общински избори включването в избирателните списъци става автоматично в следните страни: Австрия (с изключение на Бургенланд), Дания, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция. След като се регистрирате като пребиваващ там, автоматично ще бъдете включени в избирателните списъци за общински избори.

В страните, в които гласуването е задължително, ще бъдете включени в избирателните списъци само по ваша заявка.

Условия за гласуване

Като гражданин на ЕС ще гласувате при същите условия като гражданите на страната, в която живеете. Ако от тях се изисква да са живели в нея или в дадена община за определен период от време, за да имат право да гласуват, същото изискване ще важи и за вас.

Все пак периодите, които сте прекарали в други страни от ЕС, различни от вашата родна страна, също трябва да бъдат взети предвид.

Могат да важат специални правила в страни от ЕС, в които повече от 20 % от избирателите не са техни граждани; в такива случаи приемащата страна може да изиска допълнителен период на пребиваване, преди да можете да участвате в общински избори. В момента единствената такава страна е Люксембург.

Задължително гласуване

Ако гласуването на общински избори и избори за Европейски парламент е задължително в приемащата страна и ако сте били включени в избирателните списъци, след като сте се регистрирали, вие сте длъжни да гласувате - точно като нейните граждани.

Гласуването е задължително в следните страни от ЕС: Белгия, Кипър, Гърция и Люксембург.

Кандидатиране

За кандидатиране в общински избори в приемащата страна може да поискат от вас да направите декларация, че не сте лишени от право да се кандидатирате в родната си страна. Може да поискат от вас да подкрепите тази декларация с атестация, издадена във вашата родна страна.

В следните страни можете да бъдете избрани за общински съветник, но само граждани на съответните страни могат да бъдат кметове:

В някои други страни постовете на заместник-кметове и членове на изпълнителния комитет към кмета също са запазени за техни граждани.

Условия за кандидатиране

Като гражданин на ЕС можете да се кандидатирате при същите условия, които важат за граждани на страната, в която живеете. Ако от тях се изисква да са живели в нея или в дадена община за определен период от време, за да имат право да се кандидатират, същото изискване ще важи и за вас.

Все пак периодите, които сте прекарали в други страни от ЕС, различни от вашата родна страна, също трябва да бъдат взети предвид.

Могат да важат специални правила в страни от ЕС, в които повече от 20 % от избирателите не са техни граждани; в такива случаи приемащата страна може да изиска допълнителен период на пребиваване, преди да можете да се кандидатирате в общински избори. В момента единствената такава страна е Люксембург.

Повече за гласуването и кандидатирането на избори в приемащата страна:

Изберете държава

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: