Последна проверка: 02/01/2023

Стандарти

Стандартите са незадължителни насоки, с които се предоставят технически спецификации за определени стоки, услуги и процеси. Когато спазвате стандартите на ЕС, можете да бъдете сигурни, че вашето предприятие и продуктите, които произвеждате, отговарят на всички приложими правни изисквания. И тъй като стандартите спомагат за повишаване на качеството, безопасността и надеждността, съобразяването с тях може да доведе до по-голямо доверие на потребителите във вашите продукти и услуги.

Споделяне на страницата: