Posledná kontrola: 02/01/2023

Normy

Normy sú dobrovoľné usmernenia, ktoré poskytujú technické špecifikácie pre určité tovary, služby a procesy. Keď dodržiavate normy EÚ, môžete si byť istý(-á), že vaša spoločnosť a vaše výrobky spĺňajú všetky príslušné právne požiadavky. A keďže normy zvyšujú kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť, ich dodržiavanie môže dodať spotrebiteľom väčšiu dôveru vo vaše výrobky a služby.

Zdieľať túto stránku: