Posledná kontrola : 04/04/2018

Regulované profesie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017en
  • Publikácie EÚ o brexiteen
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituen

Zistite si, či je vaše povolanie regulované v zahraničí

Táto časť je venovaná uznaniu odborných kvalifikácií, ktoré môže byť podmienkou práce v zahraničí. Netýka sa štúdia v zahraničí. Viac informácií o uznávaní dokladov o akademickom vzdelaní.

Ak chcete pracovať v inej krajine EÚ, v ktorej je vaša profesia regulovaná, je možné, že pred začatím práce budete musieť požiadať o úradné uznanie svojej odbornej kvalifikácie (vzdelania a odbornej praxe) v hostiteľskej krajine.

Ak ide o regulované povolanie, musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, absolvovať špeciálne skúšky alebo sa zaregistrovať na profesijnom orgáne pred tým, ako povolanie môžete začať vykonávať.

Pozrite si databázu regulovaných povolaníen s informáciami o tom, v ktorých krajinách EÚ sú určité povolania regulované a ktoré úrady za ich reguláciu nesú zodpovednosť.

Musíte poznať názov povolania v miestnom jazyku. Ak chcete pracovať ako pekár v Nemecku, v databáze vyhľadajte „Bäcker".

Ak je dané povolanie regulované vo vašej domovskej krajine, môžete si ho najskôr vyhľadať vo vlastnom jazyku a nájsť si anglický preklad uvedený v popise; potom na vyhľadávanie použite jeho anglický názov, aby ste získali zoznam krajín, v ktorých je regulované. Ak sa vami preferovaná krajina nenachádza na zozname, môže to znamenať, že povolanie tam nie je regulované.

Ak svoje povolanie v databáze nenájdete, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miesta pre odborné kvalifikácieen v krajine, v ktorej chcete pracovať. Môžu vám pomôcť vysvetliť, aké pravidlá sa uplatnia vo vašom prípade.

Vaše povolanie nie je v domovskej krajine regulované, v inej krajine však áno

Ak je vaše povolanie a s ním súvisiace vzdelanie regulované v krajine EÚ, v ktorej chcete pracovať, ale nie vo vašej domovskej krajine, budete možno musieť preukázať, že ste vo svojej domovskej krajine vykonávali dané povolanie aspoň počas jedného roka za posledných 10 rokov predtým, ako budete môcť v takejto krajine začať vykonávať toto povolanie alebo len dočasne poskytovať služby.

V krajine, v ktorej chcete pracovať, požiadajte národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácieen o poradenstvo týkajúce sa žiadosti a dokladov, ktoré k nej treba priložiť.

Vaše povolanie je v domovskej krajine regulované, v inej krajine však nie

Ak povolanie, ktoré chcete vykonávať, nie je v novej krajine regulované, môžete ho v nej vykonávať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Aj keď vaše povolanie ako také nie je v novej krajine regulované, môže sa považovať za súčasť iného povolania, ktoré regulované je. Vždy si na príslušných úradoch v krajine, do ktorej sa chystáte, overte, či je tam vaše povolanie regulované. Národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácieen vám pomôže určiť orgán, ktorý vám tieto informácie poskytne.

Príbeh

Overte si podmienky ešte predtým, ako sa presťahujete. Vyhnete sa tak rôznym problémom

Dirk je mladý holandský realitný agent, ktorý sa nedávno presťahoval do Rakúska. Jeho povolanie nie je regulované v Holandsku, takže predpokladal, že bez problémov začne podnikať ako nezávislý sprostredkovateľ v Rakúsku so zameraním na holandských a belgických záujemcov o rekreačné domy v Alpách. Pri registrácii ako samostatne zárobkovo činná osoba mu však povedali, že musí preukázať, že má kvalifikáciu na vykonávanie povolania realitného agenta. Toto jeho plány značne spomalilo.

Risto je fínsky architekt, ktorý má v úmysle sa presťahovať do Talianska. Pred odchodom si v databáze regulovaných povolaníen preveril, aké formality musí splniť na to, aby v Taliansku mohol začať pracovať a ktorý orgán je kontaktným miestom pre jeho profesiu. Po diskusii s kontaktným miestom je v súčasnosti dobre pripravený na presťahovanie sa.

Informácie o tom, ako si zabezpečiť uznanie odbornej kvalifikácie na to, aby ste mohli začať vykonávať regulované povolanie v inej krajine EÚ.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: