Posledná kontrola: 09/03/2020

Preprava živočíchov a rastlín

Týka sa vás brexit?

Spoločenské zvieratá (mačky, psy a fretky)

 Ak má vaša mačka, pes alebo fretka európsky pas pre spoločenské zvieratáen, môžete s ňou ako občan EÚ voľne cestovať po území Únie. Tento pas vám vydá ktorýkoľvek veterinárny lekár a musí obsahovať informácie o platnom očkovaní proti besnote.

Pokiaľ ide o psy, mačky alebo fretky mladšie ako 3 mesiace, ktoré ešte neboli zaočkované proti besnote, informujte sa o vnútroštátnych pravidláchen .

Pas EÚ pre domáce zviera sa vydáva len pre psov, mačky a fretky. Ak máte iného domáceho miláčika (napr. zajaca alebo kanárika), mali by ste sa pred svojou cestou informovať o príslušných vnútroštátnych predpisochen .

V prípade, že so svojím zvieracím spoločníkom cestujete do Fínska, Írska, na Maltu a do Spojeného kráľovstva, musí byť zaočkovaný proti echinokokom za týchto podmienok:

Identifikácia

Vaše zviera musí mať elektronický mikročip alebo čitateľné tetovanie(aplikované pred 3. júlom 2011) s rovnakým kódom, ako sa uvádza v jeho pase.

Iné živočíchy a rastliny

Pri cestovaní po krajinách EÚ môžete so sebou prevážať živočíchy alebo rastlinyen (prípadne ich časti). Vo väčšine krajín EÚ však platia prísne pravidlá týkajúce sa prepravy ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov alebo z nich vyrobených produktov. Na ich prepravu budete pravdepodobne potrebovať povolenie.

Viac informácií o jednotlivých druhoch nájdete v referenčnej databáze EÚ pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinamien . Ak sa chcete dozvedieť, či na prepravu určitého živočíšneho alebo rastlinného druhu budete potrebovať povolenie, môžete kontaktovať aj orgány CITESesfrbgen vo vašej krajine.

V prípade prepuknutia ochorenia zvierat môžu platiť aj lokálne obmedzenia pohybu živých zvierat a prepravy výrobkov živočíšneho pôvodu. Ak sa chystáte na cestu, pri ktorej budete prepravovať zvieratá, kontaktujte príslušné veterinárne orgány.

Príbeh

Vždy si overte, či môžete zakúpený tovar priviezť do svojej krajiny

Kaya si z dovolenky v Grécku chcela domov na Maltu priviesť náhrdelník vyrobený z panciera morských korytnačiek. Colný úradník ju požiadal o povolenie na prevoz tohto tovaru. Keďže toto povolenie nemala, náhrdelník jej museli odobrať. Hoci v rámci členských štátov EÚ vo všeobecnosti platí voľný pohyb tovarov, niektoré ohrozené druhy podliehajú prísnej kontrole pohybu medzi štátmi. Kaya mala kontaktovať orgány CITES na Malte a overiť si, či tento výrobok podlieha pri prevoze cez hranice povoleniu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: