Podnikanie
Posledná kontrola: 03/04/2020

Granty a pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov

Týka sa vás brexit?

Bez národných obmedzení

Každý výskumný pracovník v EÚ sa môže v ktoromkoľvek členskom štáte uchádzať o pracovné alebo vzdelávacie príležitosti financované prostredníctvom vnútroštátnych štipendií a grantov, a to aj v prípade, že nie je občanom danej krajiny, alebo v tejto krajine nemá povolenie na pobyt.

Výskumní pracovníci, ktorí nie sú občanmi EÚ, nájdu informácie o podmienkach vstupu/formalitách, ako aj o pracovných príležitostiach v oblasti výskumu v tzv. balíku vedeckých vízen.

Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Možnosti v oblasti výskumu a financovania v jednotlivých krajinách

Ako výskumník si môžete jednoducho vyhľadať voľné pracovné miestaen a možnosti financovaniaen v inej krajine EÚ.

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: