Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 05/03/2018

Granty a pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov

Bez národných obmedzení

Každý výskumný pracovník v EÚ sa môže v ktoromkoľvek členskom štáte uchádzať o pracovné alebo vzdelávacie príležitosti financované prostredníctvom vnútroštátnych štipendií a grantov, a to aj v prípade, že nie je občanom danej krajiny, alebo v tejto krajine nemá povolenie na pobyt.

Výskumní pracovníci, ktorí nie sú občanmi EÚ, nájdu informácie o podmienkach vstupu/formalitách, ako aj o pracovných príležitostiach v oblasti výskumu v tzv. balíku vedeckých vízEnglish.

Finančná podpora EÚ pre vedeckých pracovníkov

Financovanie zo zdrojov EÚ vám môže pomôcť pri vašom vzdelanostnom alebo kariérnom raste:

Iné možnosti vyslania / stáží v rámci programu Marie CurieEnglish

Možnosti v oblasti výskumu a financovania v jednotlivých krajinách

Ako výskumník si môžete jednoducho vyhľadať voľné pracovné miestaEnglish a možnosti financovaniaEnglish v inej krajine EÚ.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo