Posledná kontrola: 06/04/2022

Rozvoj podnikania

V záujme ďalšieho rozvoja vášho podnikania môžete zvážiť zlúčenie vášho podniku s existujúcou spoločnosťou. Ak uvažujete o rozšírení podnikania za hranice, máte možnosť založiť európsku spoločnosť. Ide o druh verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú upravujú právne predpisy EÚ. Ak chcete vaše podnikanie rozvíjať udržateľným spôsobom, prostredníctvom schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) môžete zlepšiť a monitorovať environmentálne správanie vášho podniku.

Zdieľať túto stránku: