: 26/04/2019

Rozvoj podnikania

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

V záujme ďalšieho rozvoja vášho podnikania môžete zvážiť zlúčenie vášho podniku s existujúcou spoločnosťou. Ak uvažujete o rozšírení podnikania za hranice, máte možnosť založiť európsku spoločnosť. Ide o druh verejnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú upravujú právne predpisy EÚ. Ak chcete vaše podnikanie rozvíjať udržateľným spôsobom, prostredníctvom schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) môžete zlepšiť a monitorovať environmentálne správanie vášho podniku.

Zdieľať túto stránku: