Posledná kontrola : 15/12/2022

Kontakty

Poradenské služby

Otázky o EÚ

Telefónne číslo – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informačné centrá vo vašej krajine

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ / Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Your Europe – Poradenstvo / SOLVIT

Pomoc a poradenstvo pre podnikateľov

Požiadajte o podporu pre podnikateľov en

Spotrebiteľské záležitosti

Sieť európskych spotrebiteľských centier – sieť ESC

Práva cestujúcich

Práva cestujúcich v leteckej doprave

Práva cestujúcich v železničnej doprave

Problémy s poisťovňami alebo bankami v zahraničí

Mimosúdne sťažnosti na poisťovne alebo banky

Práca a práva na sociálne zabezpečenie

Kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti

Zodpovedný útvar

Európska komisia
GR Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
Plánovanie, financie, údaje

Údaje a znalosti potrebné pre politiku, podnikanie a ľudí
B-1049 Brusel
BELGICKO