: 15/02/2019

Pracovníci v odvetví dopravy

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pri najímaní pracovníkov, ktorí poskytujú dopravné služby cestujúcim alebo zabezpečujú prepravu tovaru po ceste, železnici, letecky alebo vodnou dopravou, musíte dodržiavať osobitné pravidlá týkajúce sa pracovného času a záznamov o ňom, zdravia či bezpečnosti. V niektorých krajinách EÚ musíte dodržiavať pravidlá, ktoré sú pre pracovníkov ešte priaznivejšie.

Zdieľať túto stránku: