Posledná kontrola: 09/03/2020

Prístup k online obsahu v zahraničí

Týka sa vás brexit?

Počas pobytu v inej krajine máte právo na prístup k vašim zaplateným online obsahovým službám rovnakým spôsobom, ako by ste mali v domovskej krajine. To napríklad znamená, že ak platíte predplatné poskytovateľovi služieb online televízneho obsahu, môžete si počas pobytu v inej krajine EÚ pozrieť a stiahnuť rovnaké filmy a televízne seriály ako doma.

Rovnaké pravidlá platia v prípade všetkých druhov predplatného na online obsah za úhradu, napr. elektronické knihy, hry, hudbu a športové podujatia.

Podmienky v zmluvách s poskytovateľmi online obsahu, podľa ktorých sa obmedzuje prístup v iných krajinách EÚ alebo požaduje dodatočný poplatok za prístup k obsahu v zahraničí, sa už uplatňujú.

Prístup k bezplatnému online obsahu v zahraničí

Pravidlá EÚ sa uplatňujú aj na bezplatný odber online obsahu počas pobytu v inej krajine EÚ, avšak na dobrovoľnom základe. To znamená, že o prístupe k vašim bezplatným online obsahovým službám počas pobytu v zahraničí bude rozhodovať poskytovateľ služieb.

Overenie vašej krajiny pobytu v EÚ

Váš poskytovateľ obsahu môže na overenie vašej krajiny pobytu v EÚ využiť najviac dva z týchto spôsobov:

Ak je to potrebné, môže poskytovateľ obsahu použiť na overenie vašej krajiny pobytu v EÚ aj jeden z týchto spôsobov (avšak len v kombinácii s jedným z uvedených spôsobov):

Príklad

Počas ciest v Európe máte prístup k svojmu platenému online obsahu

Sarah, študentka z Belgicka, platí 10 EUR mesačne za online službu na prenos hudby vo svojom tablete. V čase, keď odišla v rámci programu Erasmus študovať do Španielska na 3 mesiace, poskytovateľ pozastavil jej prístup z dôvodu, že už nemá bydlisko v Belgicku.

Sarah podala sťažnosť poskytovateľovi, ktorý overil jej pobyt. Zistil, že má naďalej bydlisko v Belgicku, pretože jej pobyt v zahraničí bol len dočasný, a poskytol jej opäť úplný prístup k službe na prenos hudby.

Prístup k rovnakému obsahu, nech sa nachádzate kdekoľvek

Váš poskytovateľ obsahu vám nemôže počas pobytu v inej krajine EÚ účtovať dodatočné poplatky za poskytovanie prístupu k obsahu, za ktorý ste už zaplatili predplatné. Mali by ste mať takisto prístup za rovnakých podmienok ako v domovskej krajine – t. j. prístup k rovnakému obsahu, pri rovnakom rozsahu a množstve služieb, pre rovnaký počet používateľov a s rovnakými funkciami.

Poskytovateľ obsahu nesmie svojvoľne znížiť kvalitu obsahu, ktorý vám poskytuje počas vášho pobytu v zahraničí. Nemali by ste však zabúdať na to, že kvalita vášho online obsahu bude závisieť aj od siete, ktorú využívate na prístup k svojmu obsahu (napr. Wi-Fi pripojenie alebo sieť 3G/4G).

Prístup k online obsahu cez sieť 3G/4G počas pobytu v inej krajine EÚ sa bude započítavať do vašej spotreby dát podľa zmluvy s vaším mobilným operátorom. Prečítajte si viac o roamingových pravidlách EÚ

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Verejné konzultácie

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: