Posledná kontrola : 02/01/2023

Firemné vozidlá

Firemné vozidlá musia byť prihlásené do evidencie v krajine, v ktorej má firma svoje sídlo.

Ak bolo vozidlo zakúpené na firmu, platí to bez ohľadu na to, či ste majiteľom firmy alebo zamestnancom.  

Používanie firemného vozidla v zahraničí

Menej ako 6 mesiacov

Ak z pracovných dôvodov cestujete do rôznych krajín EÚ, môže sa vám stať, že vás zastaví policajná hliadka.

Môžu od vás požadovať kópiu pracovnej zmluvy alebo doklad o tom, že v uvedenej krajine EÚ pracujete, najmä ak používate auto v noci alebo cez víkend.

Príklad

Andrej pracuje na Slovensku ako obchodný zástupca pre taliansku spoločnosť. Súčasťou jeho práce je propagovať výrobky v Maďarsku, Rakúsku a Česku. Pravidelne preto jazdí do týchto krajín na firemnom aute so slovenským evidenčným číslom. Maďarskí policajti ho často zastavujú, aby sa presvedčili, či používa auto prihlásené na Slovensku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Preto má vždy v aute kópiu pracovnej zmluvy a potvrdenie od spoločnosti, že môže auto používať na firemné účely aj mimo Slovenska.

Viac ako 6 mesiacov

Ak chcete v určitej krajine jazdiť na firemnom vozidle dlhšie ako 6 mesiacov, môžete v niektorých krajinách požiadať o výnimku z povinnosti auto prihlásiť. Vopred si overte na príslušnom vnútroštátnom orgáne, či je táto možnosť k dispozícii.

Príklad

Marco pracuje pre fínsku spoločnosť. Jeho šéf sa rozhodol, že ho vyšle na rok do Portugalska. Počas svojho vyslania bude v Portugalsku potrebovať svoje firemné auto prihlásené vo Fínsku. Aby mohol v Portugalsku jazdiť na aute s fínskym EČV dlhšie ako 6 mesiacov, musí portugalské orgány požiadať o špeciálne povolenie „Guia de Circulação".

Keď ho získa, bude môcť v Portugalsku počas svojho vyslania používať svoje auto s fínskym evidenčným číslom.

Cezhraniční pracovníci v EÚ

Ak pracujete ako cezhraničný pracovník, t. j. pracujete v jednej krajine, ale žijete v susednej krajine a domov sa vraciate minimálne raz za týždeň, môžete v krajine, kde žijete, používať firemné auto bez toho, aby ste ho tam museli prihlásiť do evidencie. Podmienkou je, aby ste toto auto používali:

Príklad

Jacob sa pred rokom presťahoval do Holandska, naďalej však prevádzkuje svoju zubnú kliniku v Belgicku. Počas štandardnej cestnej kontroly vozidla holandská polícia zistila, že žije v Holandsku. Dostal pokutu a príkaz prihlásiť svoje auto v Holandsku.

Jacob sa proti rozhodnutiu polície odvolal s odôvodnením, že jeho auto bolo zakúpené konkrétne na jeho podnikateľskú činnosť (čo dokázal predložením faktúr), je prihlásené v Belgicku na jeho spoločnosť a okrem toho ho v Holandsku používa prevažne na služobné účely.

Po overení dokumentov holandské orgány pokutu zrušili.

Cezhraniční pracovníci mimo EÚ

Ak sa sídlo vašej firmy nachádza v krajine mimo EÚ, na používanie vášho firemného auta na súkromné účely sa nevzťahuje žiadna flexibilita.

Firemné vozidlo prihlásené mimo EÚ môžete používať len na jazdu medzi vaším pracoviskom a domovom a na výkon pracovnej činnosti v EÚ.

Všetky činnosti, ktoré vykonávate na území EÚ, musia byť uvedené vo vašej pracovnej zmluve.

V ostatných prípadoch musí spoločnosť zaplatiť za vozidlo dovozné clo.

Príklad

Diana žije vo Francúzsku, ale pracuje vo Švajčiarsku pre švajčiarsku spoločnosť. Raz v nedeľu ju počas jazdy zastavila francúzska policajná hliadka. Oznámili jej, že firemné vozidlo prihlásené vo Švajčiarsku môže vo Francúzsku používať len pri ceste do práce alebo z práce alebo na výkon pracovnej činnosti vo Francúzsku.

Keďže Švajčiarsko nie je súčasťou EÚ, Diana musí dokázať, že svoje firemné auto používa vo Francúzsku na pracovné účely. Inak jej zamestnávateľ musí zaplatiť za auto dovozné clo.

Používanie firemného vozidla na súkromné účely

Ak chcete firemné vozidlo používať na pracovné aj súkromné účely, musí to byť jasne uvedené vo vašej pracovnej zmluve.

Upozornenie

Firemné vozidlá by sa mali používať predovšetkým na prácu alebo služobné účely a len zriedka na súkromné účely.

Príklad

Magda žije v Českej republike a pracuje na Slovensku. Má k dispozícii firemné auto prihlásené na Slovensku, ktoré používa hlavne na Slovensku a na cestu z práce domov.

So svojím zamestnávateľom sa dohodla, že príležitostne môže auto používať aj na súkromné účely v Českej republike. Táto dohoda však musí byť jasne uvedená v jej pracovnej zmluve. Iba tak sa môže vyhnúť problémom s českou políciou. 

Požičiavanie firemného vozidla

Ak používate svoje firemné vozidlo dočasne v inej krajine EÚ, nemali by ste ho požičiavať alebo prenajímať inej osobe, napr. ani partnerovi alebo deťom.

V niektorých krajinách môže existovať výnimka z tohto pravidla, ak je používanie vozidla inou osobou uvedené v pracovnej zmluve. Vopred si overte na príslušnom vnútroštátnom orgáne evidencie vozidiel, či je táto možnosť k dispozícii.

Osobitné informácie pre jednotlivé krajiny

Skontrolujte si podmienky používania firemného auta v jednotlivých krajinách EÚ.

Výber štátu

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: