Posledná kontrola : 28/04/2022

Cezhraniční pracovníci

Ak pracujete v jednej krajine EÚ, ale žijete v inej, do ktorej sa každodenne (alebo minimálne raz týždenne) vraciate, považujete sa podľa práva EÚ za cezhraničného pracovníka.

Informujte sa:

Pozrite tiež:

Vaše právo žiť v inej krajine EÚ

Registrácia auta pre cezhraničných pracovníkov

Zákony ktorej krajiny platia?

V bežnom živote sa na vás vzťahujú zákony oboch krajín.

Zákony krajiny, v ktorej pracujete, sa týkajú:

Zákony krajiny, v ktorej žijete, sa týkajú:

Príbeh

Nepripravte sa prácou v inej krajine o budúcnosť!

Evelien z Holandska pracovala 10 rokov ako cezhraničná pracovníčka v Nemecku. V tom čase si založila nemecké súkromné dôchodkové poistenie, na ktoré sa vzťahovali štátne prémie.

Po odchode do dôchodku ju nemecké úrady požiadali o vrátenie týchto prémií za dôchodkové sporenia, ktoré si platila viac ako 10 rokov. Tvrdili, že je to preto, lebo prestala v Nemecku platiť dane. Lenže hneď ako Evelien prestala pracovať v Nemecku, musela platiť dane v krajine, v ktorej žila, čiže v Holandsku.

Evelien podala sťažnosť na nemecké súdy, ktoré rozhodli, že ako cezhraničná pracovníčka mala nárok na prémie, ktoré sa považujú za doplnkovú dávku. Evelien nemusela vyplatené prémie vrátiť.

Ak vám odmietnu nárok na doplnkovú dávku priznávanú pracovníkom v krajine, v ktorej pracujete, obráťte sa na európskeho poradcu v oblasti zamestnanostiOtvoriť ako externý odkaz alebo naše informačné a asistenčné služby.

Príbeh

Dávky, na ktoré máte nárok v krajine, v ktorej pracujete

Rosita žije v Taliansku so svojím manželom a tromi deťmi, ale pracuje vo Francúzsku. Požiadala o zľavnený preukaz na vlakovú dopravu pre veľké rodiny, ktorý jej však odmietli vystaviť, pretože ani ona ani jej deti nežijú vo Francúzsku.

Rosita by sa však nemala vzdať a v prípade potreby by mala vyhľadať pomoc niektorej z asistenčných služieb EÚ. Všetci pracovníci EÚ s veľkými rodinami (v mnohých krajinách s tromi a viac deťmi) majú nárok na lacnejšiu vlakovú dopravu v krajine, v ktorej pracujú, a to od prvého pracovného dňa, ak tieto zľavy existujú a ponúkajú sa štátnym príslušníkom danej krajiny.

Bankový účet na vyplácanie mzdy

Váš zamestnávateľ môže od vás žiadať otvorenie bankového účtu v krajine zamestnania, aby vám mohol vyplácať mzdu.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: