Posledná kontrola: 02/01/2023

Duševné vlastníctvo

Ak vlastníte práva duševného vlastníctva, je pre vás dôležité vedieť, ako ich spravovať a chrániť. Oboznámte sa s prínosmi ochrany vášho duševného vlastníctva, dostupnými druhmi ochrany a príslušnými postupmi.

Ak chcete duševné vlastníctvo využívať na obchodné účely, prečítajte si naše usmernenia týkajúce sa udeľovania licencií k autorským právam, predaja autorských práv, ochranných známok, patentov a ďalších foriem duševného vlastníctva. Informujte sa o tom, ako sa domáhať ochrany vašich práv duševného vlastníctva, ak došlo k ich porušeniu.

Zdieľať túto stránku: