Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 29/01/2018

Trvalý pobyt (>5 rokov) rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

  • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
  • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
  • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

S blížiacim sa koncom piateho roku ich nepretržitého legálneho pobytu by vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ mali požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte v krajine EÚ, v ktorej máte pobyt.

Tento doklad členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti). Mal by byť platný 10 rokov a jeho platnosť sa automaticky obnovuje bez splnenia ďalších podmienok alebo požiadaviek.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia na účely získania dokladu o trvalom pobyte preukázať (napríklad pomocou platného pobytového preukazu vydaného pred 5 rokmi), že legálne žili v danej krajine počas 5 rokov.

V prípade problémov so získaním dokladu o trvalom pobyte pre svojich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ môžete zavolať našim poradenským službám.

Je možné, že vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ budú na cestovanie v rámci EÚ potrebovať víza, hoci sú držiteľmi dokladu o trvalom pobyte. Viac informácií o cestovných dokumentoch rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo