Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/02/2017

Trvalý pobyt (>5 rokov) rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ

S blížiacim sa koncom piateho roku ich nepretržitého legálneho pobytu by vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ mali požiadať orgány o vydanie dokladu o trvalom pobyte.

Tento doklad členské štáty často vydávajú bezplatne (alebo za rovnaký poplatok ako platia občania dotknutého štátu za vydanie dokladu totožnosti).

Doklad o trvalom pobyte by mal byť platný 10 rokov a jeho platnosť sa automaticky obnovuje bez splnenia ďalších podmienok alebo požiadaviek.

Vaši rodinní príslušníci z krajín mimo EÚ musia na účely získania dokladu o trvalom pobyte preukázať (napríklad pomocou platného pobytového preukazu vydaného pred 5 rokmi), že legálne žili v danej krajine počas 5 rokov.

V prípade problémov so získaním dokladu o trvalom pobyte pre svojich rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ môžete zavolať našim poradenským službám.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo