Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 04/05/2018

Podpora pri úmrtí

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

V prípade úmrtia majú v niektorých krajinách najbližší pozostalí (vdova, vdovec, civilný partner, deti alebo iný príbuzný) nárok na podporu (tzv. príspevok na pohreb). V súvislosti s touto podporou je potrebné určiť:

 • systém sociálneho zabezpečenia štátu, ktorý sa vzťahoval na zosnulého a či tento štát poskytuje podporu pri úmrtí;
 • aké sú podmienky vyplácania podpory pri úmrtí v tejto krajine a či sú tieto podmienky splnené.

Kde podať žiadosť?

V prípade podpory pri úmrtí (ak je k dispozícii) by sa najbližší pozostalí vždy mali obrátiť na úrad sociálneho poistenia, ktorý zosnulého zaregistroval, a to v krajine, v ktorej naposledy žil.

Ktorá krajina bude podporu vyplácať?

Vo všeobecnosti platí, že

 • ak zosnulý poberal dôchodok len v jednom členskom štáte, tento štát poskytne podporu pri úmrtí;
 • ak zosnulý poberal dôchodok z viacerých členských krajín EÚ, podporu pri úmrtí poskytne štát, v ktorom naposledy žil (ak už tento štát začal vyplácať dôchodok) alebo štát, v ktorom bol poistený najdlhšie.

V oboch prípadoch by sa žiadosť mala adresovať úradu sociálneho poistenia, ktorý zosnulého zaregistroval, a to v krajine, v ktorej naposledy žil.

Príbeh

Ako zistiť, ktorá krajina je zodpovedná za vyplatenie podpory pri úmrtí

Els a Jan z Holandska sa po odchode do dôchodku presťahovali do Talianska. Keď Jan zomrel, Els sa dopočula, že by mohla mať nárok na holandskú podporu pri úmrtí, ale nevedela, kde má o ňu požiadať.

Els kontaktovala európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti a zistila, že by o podporu mala požiadať úrad sociálneho poistenia, ktorý jej manžela zaregistroval v Taliansku. Tento úrad potom postúpil jej žiadosť holandským orgánom.

Viac o podpore pri úmrtí v krajine príslušnej na jej poskytnutie:

Výber štátu:

Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo