Posledná kontrola: 27/05/2020

Riešenie sporov so zákazníkmi

Týka sa vás brexit?

Alternatívne riešenie sporov umožňuje v prípade sporov so spotrebiteľmi vyhnúť sa súdnym konaniam. Táto služba je zvyčajne rýchlejšia, lacnejšia a jednoduchšia, najmä ak sa rozhodnete zaregistrovať sa na platforme na riešenie sporov online. Registrácia umožňuje vašim zákazníkov jednoduchšiu komunikáciu a zabezpečuje plynulejšie vybavovanie sťažností.

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno použiť na pohľadávky (do výšky 5 000 EUR okrem výdavkov) voči inému podniku, organizácii alebo zákazníkom v ktorejkoľvek krajine EÚ s výnimkou Dánska. Prečítajte si viac o tomto konaní a súvisiacich nákladoch.

Zdieľať túto stránku: