Τελευταίος έλεγχος: 24/06/2022

Επίλυση διαφορών με πελάτες

Η εναλλακτική επίλυση διαφορών σάς προσφέρει τη δυνατότητα αποφυγής δικαστικών διαδικασιών για την επίλυση διαφορών με καταναλωτές. Η υπηρεσία είναι συνήθως ταχύτερη, φθηνότερη και απλούστερη ιδίως αν επιλέξετε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες σας συνεννοούνται ευκολότερα μαζί σας και ότι εξασφαλίζεται ομαλότερη διεκπεραίωση της διαφοράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για να διεκδικήσετε ποσά (έως 5.000 ευρώ, εκτός των δαπανών) από άλλη επιχείρηση, οργανισμό ή πελάτη σας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εκτός από τη Δανία. Μάθετε πόσο στοιχίζει η διαδικασία και πώς λειτουργεί.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: