Τελευταίος έλεγχος: 26/08/2022

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα δικαιώματά σας

Η καταχώριση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας σάς παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα (Στην περίπτωση αυτή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ) επί της εφεύρεσής σας για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 20 ετών. Άλλα άτομα δεν μπορούν να παράγουν, να χρησιμοποιούν, να πωλούν ή να εισάγουν ένα εμπόρευμα ή μια μέθοδο που βασίζεται στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσή σας. Μπορείτε να δώσετε σε άλλον προσωρινή άδεια να χρησιμοποιεί την εφεύρεσή σας μέσω μιας συμφωνίας για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή να πωλήσετε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε άλλον. Δεν μπορείτε να ανανεώσετε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μετά τη λήξη του.

Τι προστατεύετε μέσω ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Μέσω ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας προστατεύετε τις τεχνικές σας εφευρέσεις: νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπεριέχουν εφευρετική διαδικασία και έχουν βιομηχανική εφαρμογή.

Για να δείτε αν έχει ήδη λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κάποια εφεύρεση παρόμοια με τη δική σας, ανατρέξτε στην πύλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας de en fr στις συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας de en fr ή συμβουλευτείτε τη βάση δεδομένων Espacenet de en fr .

Πώς γίνεται η καταχώριση ευρεσιτεχνίας

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: