Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 19/01/2023

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Το ποια χώρα καλύπτει την κοινωνική σας ασφάλιση εξαρτάται από 2 παράγοντες:

Δεν μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποια χώρα θα καλύπτει την κοινωνική σας ασφάλιση.

Όταν εργάζεστε ή ζείτε στο εξωτερικό, η χώρα που καλύπτει την κοινωνική σας ασφάλιση είναι είτε η χώρα προέλευσης είτε η χώρα υποδοχής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, χρειάζονται ορισμένες διατυπώσεις για να εξασφαλίσετε την κάλυψή σας και μετά τη μετεγκατάστασή σας στη νέα σας χώρα.

Για να αποφύγετε, ενδεχομένως, σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις, ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα υποδοχής σας.

Τι να κάνετε εάν:

Ζείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό

Ως διακινούμενος εργαζόμενος εντός της ΕΕ, είτε μισθωτός είτε αυτοαπασχολούμενος, θα πρέπει να εγγραφείτε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής σας.

Εσείς και τα εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα θα καλύπτονται έτσι από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας αυτής. Οι παροχές που δικαιούστε, οι οποίες σχετίζονται με ασθένεια, οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, συνταξιοδότηση, εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, πρόωρη συνταξιοδότηση και θάνατο, καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας.

Θεμελίωση δικαιώματος

Σε πολλές χώρες, οι παροχές που δικαιούστε μπορεί να εξαρτώνται από το διάστημα κατά το οποίο καταβάλατε προηγουμένως εισφορές.

Η χώρα στην οποία υποβάλλετε αίτηση για παροχές πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα διαστήματα εργασίας σας ή όλες τις εισφορές που καταβάλατε σε άλλες χώρες της ΕΕ, σαν να είχατε κάλυψη στη χώρα αυτή ευθύς εξ αρχής.

Εάν δεν το πράξει, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες βοήθειας.

Παράδειγμα

Για τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών συνυπολογίζονται όλα τα διαστήματα εργασίας στην ΕΕ

Η Άνια από την Πολωνία εργάστηκε 6 χρόνια στην Πολωνία και στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία όπου εργάστηκε 2 ακόμη χρόνια.

Μετά από τροχαίο ατύχημα δεν μπορούσε να περπατήσει και υπέβαλε αίτηση για αναπηρική σύνταξη στην Πολωνία και στη Γερμανία.

Οι γερμανικές αρχές απέρριψαν την αίτησή της επειδή είχε εργαστεί στη Γερμανία λιγότερο από 5 χρόνια, τα οποία αποτελούν την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο για θεμελίωση δικαιώματος αναπηρικής σύνταξης στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι αρχές έπρεπε να συνυπολογίσουν και τα χρόνια που η Άνια είχε εργαστεί στην Πολωνία. Με έναν τέτοιο υπολογισμό, τα χρόνια εργασίας της θα έφθαναν τα 8 και θα ξεπερνούσαν κατά πολύ το απαιτούμενο όριο.

Συνεπώς, η Άνια δικαιούται σύνταξη αναπηρίας τόσο από τη Γερμανία όσο και από την Πολωνία. Καθεμιά από τις δύο χώρες θα πρέπει να καταβάλλει ένα ποσοστό ανάλογα με τα χρόνια που εργάστηκε η Άνια εκεί.

Είστε με απόσπαση στο εξωτερικό για σύντομο διάστημα

Είτε είστε υπάλληλος είτε αυτοαπασχολούμενος μπορείτε να εργαστείτε προσωρινά ως αποσπασμένος εργαζόμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ αλλά να εξακολουθήσετε να έχετε κάλυψη από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας.

Στην περίπτωση αυτή δεν θίγονται τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης του ίδιου του εργαζόμενου ή της οικογένειάς του: υγειονομική κάλυψη, οικογενειακές παροχές, σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης της χώρας απόσπασής σας, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Μπορείτε να την προμηθευτείτε από τον φορέα υγειονομικής περίθαλψης ή τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα σας.

Αν ωστόσο, μεταφέρετε τη μόνιμη κατοικία σας στη χώρα υποδοχής σας, εσείς ή ο εργοδότης σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρχές υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας και να ζητήσετε φορητό έγγραφο S1 en Έγγραφο PDF (PD S1). Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσετε το έγγραφο PD S1 στις αρχές που είναι αρμόδιες για την υγειονομική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής κατά την άφιξή σας.

Συνέχεια της κάλυψής σας από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας

Το έντυπο PD A1 αποδεικνύει ότι εξακολουθείτε να έχετε κάλυψη από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας για όσο διαρκεί η απόσπασή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ. Το PD A1 εκδίδεται για μέγιστη περίοδο 24 μηνών. Αν η απόσπασή σας διαρκεί περισσότερο, εσείς ή ο εργοδότης σας μπορείτε να ζητήσετε παράταση της ισχύος του εντύπου PD A1. Η παράταση αποτελεί αντικείμενο αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των αρχών της χώρας σας και των χωρών υποδοχής.

Αν είστε μισθωτός, βεβαιωθείτε ότι ο εργοδότης σας έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα υποδοχής σας και έχει ζητήσει έντυπο PD A1.

Αν είστε αυτοαπασχολούμενος, πρέπει εσείς να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον φορέα στη χώρα υποδοχής σας και να ζητήσετε έντυπο PD A1 από τον ασφαλιστικό φορέα en στη χώρα σας. Για να λάβετε το έντυπο PD A1 πρέπει να αποδείξετε ότι οι δραστηριότητες που σκοπεύετε να ασκήσετε στο εξωτερικό είναι παρόμοιες με αυτές που ασκούσατε στη χώρα σας. Για να το αποδείξετε, πρέπει:

 • να έχετε εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος στη χώρα σας. Η χρονική περίοδος που απαιτείται ποικίλλει από χώρα σε χώρα της ΕΕ, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.
 • να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να συνεχίσετε να εργάζεστε ως αυτοαπασχολούμενος μετά την επιστροφή σας στη χώρα σας.

Θα πρέπει να μπορείτε να παρουσιάζετε το έντυπο PD A1 στις αρχές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της απόσπασής σας στο εξωτερικό, για παράδειγμα, στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου από την επιθεώρηση εργασίας. Εφόσον διαθέτετε έγκυρο έντυπο Α1, οι αρχές της χώρας υποδοχής πρέπει να το αναγνωρίσουν.

Απόσπαση για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών

Δεδομένου ότι το έντυπο PD A1 ισχύει μόνο για 24 μήνες, εάν η απόσπασή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ διαρκεί περισσότερο, μπορείτε:

 • είτε να μεταφερθείτε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής σας και να καταβάλλετε εισφορές εκεί, είτε
 • να ζητήσετε την παράταση της κάλυψης κοινωνικής σας ασφάλισης και να εξακολουθήσετε να καλύπτεστε από το σύστημα της χώρας σας.

Παράταση της κοινωνικής ασφάλισης παρέχεται μετά από αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στην απόσπασή σας και εφόσον η παράταση είναι προς το συμφέρον σας. Για να ζητήσετε παράταση, εσείς και ο εργοδότης σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή που εξέδωσε το έντυπο PD A1, πριν από τη λήξη του.

Όταν επιστρέψετε στη συνήθη χώρα εργασία σας, θα καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εκεί. Μπορείτε να αποσπαστείτε σε άλλη χώρα μόνο μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος από την επιστροφή σας στη χώρα σας (οι δύο μήνες θεωρούνται επαρκείς από πολλές χώρες της ΕΕ).

Είστε δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος στο εξωτερικό

Αν είστε δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε άλλη χώρα της ΕΕ (σε πρεσβεία, προξενείο ή άλλη επίσημη αρχή), καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας.

Αυτό σημαίνει ότι οι παροχές ασθενείας, οικογενειακής κατάστασης, ανεργίας, συνταξιοδότησης, εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, πρόωρης συνταξιοδότησης και θανάτου καθορίζονται με βάση τη νομοθεσία της χώρας προέλευσής σας.

Εάν χάσατε τη δουλειά σας ενόσω ήσασταν σε απόσπαση, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες.

Εργάζεστε σε μια χώρα και κατοικείτε σε άλλη (διασυνοριακοί εργαζόμενοι)

Ως διασυνοριακοί εργαζόμενοι - μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι:

 • Καταβάλλετε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα της ΕΕ στην οποία εργάζεστε και καλύπτεστε από τη χώρα αυτή
 • Μπορείτε, ωστόσο, να λαμβάνετε υγειονομική περίθαλψη στη χώρα όπου κατοικείτε.
 • Εάν χάσετε τη δουλειά σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για παροχές στη χώρα όπου κατοικείτε.

Προειδοποίηση

Ειδικοί κανόνες ισχύουν όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ανεργία. Ενημερωθείτε επίσης για το πώς θα επηρεαστούν τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα και οι οικογενειακές παροχές σας.

Παράδειγμα

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καταβάλλονται μόνο στη χώρα όπου εργάζεστε

Ο Μπαλάζ ζούσε στην Ουγγαρία και εργαζόταν στην Αυστρία, όπου και κατέβαλλε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Όμως οι ουγγρικές αρχές ισχυρίζονται σήμερα ότι έπρεπε να έχει καταβάλει εισφορές στην Ουγγαρία.

Οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι στην ΕΕ καλύπτονται από ένα μόνον εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης: αυτό της χώρας εργασίας τους. Ο ισχυρισμός των ουγγρικών αρχών είναι λανθασμένος.

Εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες

Ο βασικός κανόνας ορίζει ότι εάν εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, αλλά εκτελείτε σημαντικό μέρος των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων στη χώρα διαμονής σας, καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας διαμονής σας.

Προειδοποίηση

Ως σημαντικό μέρος των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων νοείται τουλάχιστον το 25% του χρόνου εργασίας και/ή του εισοδήματός σας. Αν είστε αυτοαπασχολούμενος, ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού.

Ειδικές περιπτώσεις

Εάν...

Καλύπτεστε ...

είστε εργαζόμενος αλλά δεν έχετε σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα διαμονής σας

στη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα ή η επιχείρηση του εργοδότη σας

εργάζεστε για δύο εργοδότες οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες, ο ένας στη χώρα διαμονής σας και ο άλλος σε άλλη χώρα, αλλά δεν έχετε σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα διαμονής σας

στη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων του εργοδότη σας, εκτός της χώρας διαμονής σας

εργάζεστε για δύο εργοδότες οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες, εκτός της χώρας διαμονής σας, αλλά δεν έχετε σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα διαμονής σας

στη χώρα διαμονής σας

είστε αυτοαπασχολούμενος αλλά δεν έχετε σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα διαμονής σας

στη χώρα όπου βρίσκεται το κέντρο συμφερόντων των δραστηριοτήτων σας

είστε απασχολούμενος σε μια χώρα και αυτοαπασχολούμενος σε μια άλλη χώρα

στη χώρα όπου απασχολείστε

Αναζητάτε εργασία

Λαμβάνετε παροχές ανεργίας;

Αν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από χώρα της ΕΕ όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας, η μετάβασή σας στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας (ή της οικογένειάς σας) όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη, τις οικογενειακές, αναπηρικές, συνταξιοδοτικές παροχές, κ.λπ.

Για να διασφαλίσετε ότι τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας θα διαθέτετε υγειονομική κάλυψη κατά την προσωρινή διαμονή σας στο εξωτερικό, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ).

Από τη στιγμή που θα βρείτε εργασία, ενδέχεται να ισχύουν διάφοροι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης.

Ενημερωθείτε για τους κανόνες που ισχύουν στη χώρα σας.

Δεν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας;

Αν δεν λαμβάνετε παροχές από τη χώρα της ΕΕ στην οποία περάσατε σε καθεστώς ανεργίας, και μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση εργασίας, οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης θα αποφασίσουν ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα σας καλύπτει (υγειονομική κάλυψη, οικογενειακές παροχές κ.λπ.).

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης το καθορίζουν αυτό με τη βοήθεια μιας σειράς κριτηρίων, όπως:

 • η διάρκεια διαμονής
 • η οικογενειακή κατάσταση και οι οικογενειακοί δεσμοί
 • η στεγαστική κατάσταση
 • ο τόπος της πιο πρόσφατης επαγγελματικής ή μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας
 • η φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • η φορολογική κατοικία.

Η χώρα που είναι αρμόδια για την κοινωνική σας ασφάλιση μπορεί να εξαρτήσει το δικαίωμα σας σε παροχές από το διάστημα κατά το οποίο καταβάλατε προηγουμένως εισφορές. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα διαστήματα εργασίας σας ή όλες τις εισφορές που καταβάλατε σε άλλες χώρες της ΕΕ, σαν να είχατε κάλυψη στη χώρα αυτή ευθύς εξ αρχής.

Εάν δεν το πράξει, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες βοήθειας.

Ως νεοαφιχθείς αναζητών εργασία, έχετε το δικαίωμα να διαμείνετε στην εν λόγω χώρα για να αναζητήσετε εργασία μέχρι 6 μήνες - ή περισσότερο, εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι εξακολουθείτε να αναζητάτε εργασία και ότι έχετε σημαντικές πιθανότητες να βρείτε δουλειά.

Γι' αυτό, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε αντίγραφα:

 • των αιτήσεων που υποβάλετε για θέσεις εργασίας
 • των προσκλήσεων σε συνέντευξη
 • τυχόν άλλων απαντήσεων που λαμβάνετε.

Προειδοποίηση

Οι κανόνες της ΕΕ δεν επιβάλλουν στη νέα σας χώρα την υποχρέωση να χορηγεί εισοδηματική ενίσχυση ή κάθε άλλου είδους κοινωνική παροχή σε άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά εκεί.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για το αν δικαιούστε εισοδηματική ενίσχυση ως αναζητών εργασία στη νέα σας χώρα

Ο Μπγιορν από τη Γερμανία λάμβανε τις γερμανικές παροχές ανεργίας στο Βέλγιο. Όταν έληξε η ισχύς του εντύπου U2 (πρώην έντυπο E 303), ο Μπγιορν αποφάσισε να παραμείνει στο Βέλγο και να υποβάλει εκεί αίτηση για εισοδηματική ενίσχυση.

Οι βελγικές αρχές απέρριψαν την αίτησή του. Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, ο Μπγιορν δεν δικαιούται παροχές ανεργίας στο Βέλγιο, διότι δεν εργάστηκε ποτέ εκεί.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει αυτόματο δικαίωμα σε εισοδηματική (ή άλλου είδους) ενίσχυση για όσους αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος για πρώτη φορά. Μπορεί όμως να έχετε τέτοιο δικαίωμα βάσει των εθνικών κανόνων ενός κράτους μέλους. Αξίζει πάντα τον κόπο να ζητάτε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: