Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό

Για τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη νέα σας χώρα, ως υπήκοος της ΕΕ, δεν υποχρεούστε να ζητήσετε πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στην εν λόγω χώρα, αν και ορισμένες χώρες ενδεχομένως απαιτούν να δηλώσετε την παρουσία σας κατά την άφιξή σας.

Μετά από 3 μήνες διαμονής στη νέα σας χώρα, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) η οποία θα σας εκδώσει ένα πιστοποιητικό εγγραφής.

Θα χρειαστείτε ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και:

Προειδοποίηση

Δεν χρειάζεται να προσκομίσετε άλλα έγγραφα.

Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στη νέα σας χώρα.

Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο απ΄ όσο η έκδοση δελτίου ταυτότητας για τους υπηκόους της χώρας.

Θα πρέπει να ισχύει επ' αόριστον (να μη χρειάζεται ανανέωση), ίσως όμως να απαιτείται να δηλώνετε κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στις τοπικές αρχές.

Δείτε πού και πώς μπορείτε να εγγραφείτε στη χώρα υποδοχής σας:

Επιλέξτε χώρα

Αν υποχρεούστε να εγγραφείτε και δεν συμμορφωθείτε, ίσως σας επιβληθεί πρόστιμο, μπορείτε όμως να εξακολουθήσετε να διαμένετε στη συγκεκριμένη χώρα και δεν είναι δυνατό να απελαθείτε μόνο γι' αυτό.

Σε πολλές χώρες, είστε υποχρεωμένοι να έχετε πάντοτε μαζί σας το πιστοποιητικό εγγραφής και το εθνικό δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό σας. Αν δεν συμμορφωθείτε, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο αλλά δεν είναι δυνατό να απελαθείτε μόνο γι' αυτόν τον λόγο.

Αν δυσκολεύεστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό εγγραφής μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειαςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

Δείτε επίσης:

Παράδειγμα

Μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε προτού εγγραφείτε

Ο Κουρτ είναι Γερμανός που μετακόμισε στο Βέλγιο για να εργαστεί ως ανεξάρτητος δικηγόρος σε μια εταιρεία. Όταν πήγε στο δημαρχείο για να εγγραφεί, του είπαν ότι δεν μπορούσε να αρχίσει να εργάζεται μέχρις ότου παραλάβει το πιστοποιητικό εγγραφής.

Αυτό δεν ισχύει: ως υπήκοος της ΕΕ, ο Κουρτ μπορεί να εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος χωρίς να περιμένει το πιστοποιητικό εγγραφής. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές οφείλουν να εκδώσουν το πιστοποιητικό εγγραφής αμέσως μόλις τους ζητηθεί.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: