Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 01/02/2018

Регистрация при пребиваване в чужбина

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в новата страна не могат да изискват от вас да подадете заявление за документ за пребиваване, потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.

След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление) и да получите удостоверение за регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, както и:

 • Служители / Командировани в чужбина
  • Удостоверение за заетост или потвърждение от вашия работодател, че сте наети на работа
 • Самостоятелно заето лице
  • Доказателство за вашия статут на самостоятелно заето лице
 • Пенсионери
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Доказателство, че можете да се издържате без подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници
 • Учащи
  • Доказателство за записване в признато учебно заведение
  • Доказателство за наличието на пълна здравна осигуровка
  • Декларация, че можете да се издържате, без да ви е необходимо подпомагане на доходите: средствата могат да бъдат от всякакви източници

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Научете къде и как да се регистрирате в приемащата държава:

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобен, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

В много държави ще трябва да носите със себе си своето удостоверение за регистрация и националната си лична карта или паспорт по всяко време. Ако ги оставите вкъщи, можете да бъдете глобени, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация, можете да се свържете с нашите служби за помощ .

Вижте също така как да:

Лична история

Можете да започнете работа без да изчаквате регистрацията

Карл е германец, преместил се в Белгия да работи като независим адвокат в сдружение. Когато отива да се регистрира в общината му казват, че не може да започне работа, докато не получи удостоверение за регистрация.

Това е неправилно: като гражданин на ЕС Карл може да работи като самостоятелно заето лице без да изчаква издаването на удостоверение за регистрация. Във всеки случай властите трябва да издадат удостоверение за регистрация незабавно при поискване.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети