Последна проверка: 02/04/2022

Регистрация при пребиваване в чужбина

Като гражданин на ЕС през първите 3 месеца от вашия престой в новата страна не могат да изискват от вас да подадете заявление за документ за пребиваване, потвърждаващ правото ви да живеете там, въпреки че в някои страни може да се наложи да съобщите за присъствието си след като пристигнете.

След 3 месеца в новата страна може да е необходимо да се регистрирате пред съответните власти (често това е общината или местното полицейско управление) и да получите удостоверение за регистрация.

Ще ви е необходима валидна лична карта или паспорт, както и:

Предупреждение

Не е необходимо да представяте никакви други документи.

Когато се регистрирате, ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. То потвърждава правото ви да живеете в съответната страна.

Вашето удостоверение за регистрация трябва да бъде издадено незабавно и таксата за него да не превишава таксата за издаване на лични карти на гражданите на съответната държава.

Удостоверението трябва да е безсрочно (да не трябва да се подновява), въпреки че може да е необходимо да съобщавате на местните власти за всяка промяна на адреса си.

Научете къде и как да се регистрирате в приемащата държава:

Изберете държава

Ако трябва да се регистрирате, но не го направите, е възможно да бъдете глобен, но имате право да продължите да живеете в страната и не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

В много държави ще трябва да носите със себе си своето удостоверение за регистрация и националната си лична карта или паспорт по всяко време. Ако ги оставите вкъщи, можете да бъдете глобени, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Ако имате проблеми с получаването на удостоверение за регистрация, можете да се свържете с нашите служби за помощОтваряне като външна връзка .

Вижте също така как да:

Лична история

Можете да започнете работа без да изчаквате регистрацията

Карл е германец, преместил се в Белгия да работи като независим адвокат в сдружение. Когато отива да се регистрира в общината му казват, че не може да започне работа, докато не получи удостоверение за регистрация.

Това е неправилно: като гражданин на ЕС Карл може да работи като самостоятелно заето лице без да изчаква издаването на удостоверение за регистрация. Във всеки случай властите трябва да издадат удостоверение за регистрация незабавно при поискване.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: