Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 28/09/2017

ДДС — данък върху добавената стойност

ДДС се заплаща в страната, в която пазарувате

Като частно лице, което пазарува в ЕС, вие следва да плащате ДДС само веднъж — в страната, в която купувате стоката или услугата.

Можете да отнесете у дома всичко, което купите в друга страна от ЕС, без да спирате на границата или да подавате митническа декларация. Единственото условие е вашите покупки да са предназначени за вас или вашето семейство, а не за препродажба.

Възстановяване на ДДС

Ако гостувате от страна извън ЕС, имате право да ви върнат ДДС за стоки, които сте закупили по време на престоя си в Съюза, ако стоките бъдат показани на митницата при отпътуване в срок до три месеца след тяхното купуване заедно с документите за възстановяване на ДДС. По принцип тези документи се изготвят от продавача, но тъй като тази схема е доброволна, не всички търговци участват в нея. Някои страни определят минимална стойност на покупкитеfrançaisDeutschEnglish, за които може да се връща ДДС.

Пазаруване по интернет от друга страна от ЕС

Възможно е да се прилагат специални правила, когато купувате стоки от друга страна от ЕС, които ще бъдат доставени във вашата страна на пребиваване. Ако фирмата, от която купувате, продава стоки над определена стойност във вашата страна, където ще бъдат доставени стоките, тя не може да начислява ДДС в страната, в която извършвате покупката.

Вместо това трябва да се прилага ставката на ДДС в страната, в която се доставят стоките — ДДС по местоназначение. Общият размер на тавана за трансграничните продажби се определя от всяка страна от ЕСpdfEnglish на 35 000 или 100 000 евро. Това означава, че повечето големи търговци на дребно по интернет, извършващи доставки в рамките на ЕС, ще трябва да прилагат правилото за ДДС по местоназначение.

Лична история

Понякога е възможно да ви начислят по-висока ставка на ДДС

Люси от Белгия поръчва книга от голям онлайн търговец на дребно в Обединеното кралство. Когато плаща за поръчката и въвежда своя адрес, тя забелязва, че цената изведнъж се е покачила. Тя проверява причината и установява, че търговецът ѝ е начислил белгийската ставка на ДДС в размер на 6 % вместо ставката на ДДС в Обединеното кралство от 0 %.

В Белгия прагът за прилагане на правилото за държава на местоназначение е 35 000 евро. Това означава, че дадено предприятие, което е продало стоки на стойност над 35 000 евро в Белгия през предходната финансова година, трябва да прилага ставката на ДДС в страната по местоназначение. Дружеството, от което Люси е поръчала стоката, често извършва доставки в Белгия и съответно трябва да ѝ начисли белгийската ставка на ДДС, въпреки че поръчаната от нея книга се изпраща от Обединеното кралство.

Изключение за телекомуникационните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги

ДДС за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги се начислява в страната, в която живеете (страната, в която сте установен, имате постоянен адрес или живеете обичайно), а не в страната, откъдето купувате подобна услуга. Тези правила се отнасят до услуги, предоставяни от предприятия от и извън ЕС.

Лична история

ДДС върху цифрово съдържание се начислява в страната на пребиваване

Сента живее в Швеция и купува електронни книги от финландска интернет книжарница. Когато начислява ДДС, финландският продавач трябва да използва шведската, а не финландската ставка.

Изключение за автомобилите

За нови автомобили, купени в друга страна от ЕС, ДДС се заплаща в страната, в която внасяте и регистрирате вашата кола (вашата страна на пребиваване). Тези правила за ДДС важат и за други нови превозни средства, като големи мотоциклети, лодки и самолети.

За целите на ДДС под нов автомобил се разбира автомобил, който е изминал по-малко от 6000 км или е на по-малко от 6 месеца. Под употребяван автомобил се разбира автомобил, който е на повече от 6 месеца и е изминал повече от 6000 км.

Научете повече за плащането на ДДС при покупка на автомобил в друга страна от ЕС.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети