Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 21/03/2018

ДДС — данък върху добавената стойност

ДДС се заплаща в страната, в която пазарувате

Като частно лице, което пазарува в ЕС, вие следва да плащате ДДС само веднъж — в страната, в която купувате стоката или услугата.

Можете да отнесете у дома всичко, което купите в друга страна от ЕС, без да спирате на границата или да подавате митническа декларация. Единственото условие е вашите покупки да са предназначени за вас или вашето семейство, а не за препродажба.

възстановяване на ДДС

Ако гостувате от страна извън ЕС, имате право да ви върнат ДДС за стоки, които сте закупили по време на престоя си в Съюза, ако стоките бъдат показани на митницата при отпътуване в срок до три месеца след тяхното купуване заедно с документите за възстановяване на ДДС. По принцип тези документи се изготвят от продавача, но тъй като тази схема е доброволна, не всички търговци участват в нея. Някои страни определят минимална стойност на покупкитеfrançaisDeutschEnglish, за които може да се връща ДДС.

Пазаруване по интернет от друга страна от ЕС

Възможно е да се прилагат специални правила, когато купувате стоки от друга страна от ЕС, които ще бъдат доставени във вашата страна на пребиваване. Ако фирмата, от която купувате, продава стоки над определена стойност във вашата страна, където ще бъдат доставени стоките, тя не може да начислява ДДС в страната, в която извършвате покупката.

Вместо това трябва да се прилага ставката на ДДС в страната, в която се доставят стоките — ДДС по местоназначение. Общият размер на тавана за трансграничните продажби се определя от всяка страна от ЕСpdfEnglish на равнище 35 000 или 100 000 евро. Това означава, че повечето големи търговци на дребно по интернет, извършващи доставки в рамките на ЕС, ще трябва да прилагат правилото за ДДС по местоназначение.

Лична история

Понякога е възможно да ви начислят по-висока ставка на ДДС

Люси от Белгия поръчва книга от голям онлайн търговец на дребно в Обединеното кралство. Когато плаща за поръчката и въвежда своя адрес, тя забелязва, че цената изведнъж се е покачила. Тя проверява причината и установява, че търговецът ѝ е начислил белгийската ставка на ДДС в размер на 6 % вместо ставката на ДДС в Обединеното кралство (0 %).

В Белгия таванът за доставка на стоки без заплащане на ДДС по белгийската ставка е 35 000 евро. Това означава, че дадено предприятие, което е продало стоки на стойност над 35 000 евро в Белгия през предходната финансова година, трябва да прилага ставката на ДДС в страната по местоназначение. Дружеството, от което Люси е поръчала стоката, често извършва доставки в Белгия и съответно трябва да ѝ начисли белгийската ставка на ДДС, въпреки че поръчаната от нея книга се изпраща от Обединеното кралство.

Това правило не важи за стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски и антикварни предмети.

Акциз

Ако купувате онлайн тютюневи изделия или алкохолни напитки от друга страна от ЕС, в цената ще бъде включен акциз независимо от количеството и от това дали стоките са купени за подарък.

Търговецът носи отговорност за плащането на акциза, който се дължи в държавата по местоназначение от ЕС.

Поради това следва да очаквате в цената на този вид стоки да бъдат включени и акцизите. Ако цената е твърде ниска, поискайте информация от търговеца дали акцизът е бил платен, преди да направите покупката. Ако търговецът не е платил акциз, вашите стоки могат да бъдат конфискувани на митницата или да поискат от вас да платите акциза. Винаги трябва да бъдете сигурни, че продавачът ще плати необходимия акциз в държавата по местоназначение от ЕС.

Ако купувате онлайн стоки от държави извън ЕС, винаги трябва да заплащате ДДС, мита и акцизи.

Изключение за телекомуникационните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и електронните услуги

ДДС за телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и електронни услуги се начислява в страната, в която живеете (страната, в която сте установен, имате постоянен адрес или живеете обичайно), а не в страната, откъдето купувате тази услуга. Тези правила се отнасят до услуги, предоставяни от предприятия във и извън ЕС.

Лична история

ДДС върху цифрово съдържание се начислява в държавата по пребиваване

Сента живее в Швеция и купува електронни книги от финландска интернет книжарница. Когато начислява ДДС, финландският продавач трябва да използва шведската, а не финландската ставка.

Изключения за други услуги, купувани онлайн

Когато купувате онлайн услуги от търговец, установен в ЕС, плащате ставката на ДДС в страната, в която е установен търговецът. Това правило е в сила и когато вие и търговецът живеете в различни страни от ЕС.

Лична история

Плащане на ДДС в страната, в която е установен търговецът

Жоао притежава консултантска компания, установена в Лисабон. Той предоставя консултантски услуги на физическо лице, което живее в Копенхаген. Тъй като компанията на Жоао е регистрирана в Португалия, той трябва да поиска от датския си клиент да заплати ДДС по ставката в Португалия.

Съществуват обаче няколко изключения от това правило. Някои от най-често срещаните изключения са:

  • Услуги, предоставяни чрез посредник: ДДС се заплаща в страната, в която се извършва основната трансакция с посредника. Например, ако собственикът на лятна вила във Франция иска да премести част от мебелите в дома си в Швеция и поиска от посредник да намери компания, която да извърши преместването. Върху комисионата на посредника ще трябва да се плати ДДС по ставката във Франция, тъй като основната услуга (тоест транспортирането на стоки между две страни от ЕС) се извършва в отправната точка.
  • Услуги, свързани с недвижимо имущество, се облагат с данък в страната, в която се намира имотът. Например, ако установен във Франция архитект бъде нает да проектира къща в Испания. Върху таксата на архитекта ще трябва да бъде начислен ДДС по ставката в Испания.
  • Пътническият транспорт се облага в зависимост от изминатото разстояние. Например, цената на автобусен билет за пътуване от Полша до Франция през Германия ще включва ДДС по ставките в Полша, Германия и Франция в зависимост от изминатото във всяка от тези страни разстояние. Ако автобусът минава и през Швейцария, за тази част от пътуването няма да се дължи ДДС, тъй като Швейцария не членува в ЕС.
  • Ресторантьорските и кетъринг услугите (различни от предлаганите на борда на кораби, самолети или влакове) се облагат на мястото, където те физически се предоставят. Например, ако дружество със седалище в Люксембург предоставя храни и напитки за мероприятие във Флоренция, то трябва да поиска да бъде заплатен ДДС по ставката в Италия.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Изключение за автомобилите

За нови автомобили, купени в друга страна от ЕС, ДДС се заплаща в страната, в която внасяте и регистрирате вашата кола (вашата държава по пребиваване). Тези правила за ДДС важат и за други нови превозни средства, като големи мотоциклети, лодки и самолети.

Научете повече за плащането на ДДС при покупка на автомобил в друга страна от ЕС.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети