Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 24/05/2017

Често задавани въпроси - ДДС

 • Трябва ли да плащам ДДС за продукти, които купувам в друга страна от ЕС?

  ДА. Пазаруването в безмитни магазини, например на летищата, е достъпно само за лица, които не пребивават постоянно в ЕС и пътуват до дестинация извън Съюза. Гражданите на ЕС трябва да плащат ДДС дори когато пазаруват в друга страна от Съюза.

  Има случаи, в които може да бъдете освободен от плащане на ДДС — например при покупка на нов автомобил в друга страна от ЕС.

 • Аз съм американски гражданин и планирам пътуване в ЕС по-късно тази година. Ако купя стоки по време на престоя си в ЕС, ще мога ли да поискам да ми върнат заплатения за тях ДДС, преди да се прибера в САЩ?

  ДА. Ако в рамките на три месеца след покупката представите на митницата при напускане на страна от ЕС стоките заедно с документите за възстановяване на ДДС.

 • Има ли специални условия, за да мога да поискам възстановяване на ДДС в Ирландия, преди да напусна ЕС?

  ДА. Трябва да докажете, че живеете извън ЕС и да изнесете стоките от Съюза в рамките на 3 месеца след тяхното закупуване. В някои държави има и минимална стойност на покупките, за да имате право на възстановяване на ДДС, но в Ирландия не е така.

 • Планирам пътуване от Лондон до Ню Йорк по-късно тази година. Знам, че мога да купя безмитни стоки в безмитните магазини на летището, но има ли някакви ограничения по отношение на количеството или стойността им?

  НЕ. Няма ограничение за количеството или стойността на безмитните стоки, които можете да закупите при напускане на ЕС.

  Може обаче да съществуват ограничения по отношение на стоките, които можете да внасяте в страната на местоназначение (в този случай САЩ). Трябва да проверите това с компетентните (американски) органи.

Вижте основната информация по темата
ДДС — данък върху добавената стойност
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети