Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 08/05/2018

Достъп до интернет

Интернет връзка

Където и да се намирате в ЕС, трябва да можете да получите достъп до електронни съобщителни услуги с добро качество и на приемлива цена, включително базов достъп до интернет. Трябва да има поне един доставчик, който да може да ви предостави тези далекосъобщителни услуги. Това е известно като принцип на „универсалната услуга".

В определени случаи, например при проблеми с техническата осъществимост на искане, е възможно то да не бъде сметнато за „разумно" и може да бъде отказано.

За повече информация можете да се обърнете към националните регулаторни органиEnglish във вашата страна. Те ще ви свържат със съответния доставчик на универсална услуга.

Лична история

Джак се премества в отдалечена част на Шотландия и иска да прекара интернет връзка в новия си дом. След като няколко компании му казват, че техните мрежи не покриват този район, накрая той открива кой е универсалният доставчик на услугата в Шотландия. Той се свързва с този доставчик, който му предоставя интернет връзка.

Неутралност на мрежата

Имате право на достъп и разпространение на онлайн съдържание и услуги по ваше желание. Вашият интернет доставчик не може да блокира, забавя или дискриминира каквото и да е онлайн съдържание, приложения или услуги, освен в три определени случая:

  • за да спази законови задължения, като съдебно решение за блокиране на определено незаконно съдържание
  • за да се запазят сигурността и целостта на мрежата, например за борба с вируси или зловреден софтуер
  • за да се справи с извънредно или временно претоварване на мрежата

Това се нарича неутралност.

Лична история

Британецът Джон е започнал наскоро нова работа в Германия. Той иска да използва приложение за видео разговор, за да разговаря със семейството си и да спести по този начин разходи за телефонни обаждания. Джон с радост открива, че има възможност да избира между различни приложения за видео разговор, които може да използва безплатно чрез интернет връзката си.

Правилата на ЕС за неутралност на мрежата забраняват на доставчиците на интернет достъп да блокират приложения или да искат допълнително пари за използване на приложения за видео разговори.

Абонамент за интернет

Вашият интернет доставчик трябва да ви предостави информация за:

  • приложимите цени, тарифи и такси, включително различните възможности и пакети;
  • стандартните условия;
  • качеството на услугата (например скорост на теглене).

Лична история

Лаура от Румъния иска да си прекара интернет връзка у дома, но не е сигурна за качеството на услугите, предлагани в рамките на различните пакети.

За щастие — както е по закон — всички доставчици на интернет са публикували достатъчно подробности на своите уебсайтове. Лаура дори успява да получи допълнителна информация от румънския регулаторен орган в сектора на електронните комуникации.

Интернет доставчикът трябва също така:

  • да ви уведоми своевременно, ако желае да промени договора (например да повиши цената);
  • да ви позволи да се откажете от договора, без да плащате неустойка, ако не приемате някое от новите условия;
  • да предлага разумни минимални срокове на договорите, например за първоначален период до 12 месеца. Договорите за срок над 2 години са незаконни.

Лична история

Ерик иска да прекара интернет връзка в апартамента си по време на своя едногодишен престой в Лондон в рамките на студентски обмен, но няколко доставчици му казват, че минималният срок на абонамент е 2 години.

След като проверява в националния орган за електронни съобщения какви са правата му, Ерик се свързва отново с доставчиците и успява да сключи договор за абонамент само за 1 година.

Специално съдействие за потребители с увреждания

Ако сте потребител с увреждания, имате право на избор измежду същите услуги, предлагани на повечето потребители.

Възможно е също така да имате право на специални инструменти за достъпност, осигурявани от вашия доставчик на услуги, например софтуер за увеличаване или екранен четец, ако сте с увредено зрение.

Националните регулаторни органиEnglish могат да ви дадат повече информация за тези права, свързани с достъпността.

Лична история

Вероник от Франция е с нарушено зрение и има нужда от специална помощ, за да може да чете уебсайтове.

По съвет на приятел тя се свързва с френския доставчик на универсална услуга, за да попита дали може да получи екранен четец. Доставчикът предоставя на Вероник софтуера, от който тя има нужда.

Законодателство на ЕС
  • Директива за универсалната услуга — неофициална консолидирана версия (2002/22/ЕО) pdf English
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети