Развиване на бизнес
Последна проверка: 26/07/2022

Валидност на автомобилната застраховка в ЕС

Валидност на задължителна и незадължителна застраховка

Когато регистрирате автомобил в страна от ЕС, трябва да сключите за него застраховка „Гражданска отговорност". Тази задължителна застраховка е валидна във всички останали страни от ЕС. Тя ви осигурява покритие, ако претърпите произшествие и причините щети на имущество или телесна повреда на лице, различно от водача. Тя не покрива други разходи (напр. разходи за ремонт на вашето превозно средство).

Можете да сключите и допълнителна незадължителна застраховка „Каско", която покрива други рискове. Тази застраховка разширява вашето покритие (напр. до телесни повреди на водача, повреда на автомобила ви, кражба на автомобила или на вещи от него, вандализъм и правна помощ).

Не съществуват общоевропейски правила за допълнителните незадължителни автомобилни застраховки. Проверете какви са условията на вашия застраховател, преди да пътувате в чужбина. Застрахователите могат да прилагат различни условия за различните страни. Например вашата застраховка може да е ограничена по отношение на времето (напр. един месец в чужбина) или разстоянието (напр. 150 км от границата на вашата страна) или да не покрива някои видове рискове (напр. кражба) в определени страни.

Автомобилна застраховка в приемащата страна

Трябва да регистрирате автомобила си в страната, в която живеете обичайно. Регистрация в приемащата страна не е необходима, ако можете да докажете, че пребивавате там само временно, напр. като студент.

Когато регистрирате автомобила, трябва да представите доказателство, че сте сключили застраховка.

Органите за регистрация на автомобили би трябвало да приемат застраховка от която и да е застрахователна компания, която:

Предупреждение

Ако се премествате в друга страна от ЕС и трябва да регистрирате там своя автомобил, проверете при вашия застраховател, дали настоящата ви застраховка ще е валидна в тази страна.

По принцип можете да застраховате автомобила си и в страна от ЕС, различна от вашата страна на пребиваване. Но не забравяйте да проверите дали застрахователната компания предлага международни услуги.

Лична история

Моята застраховка валидна ли е в чужбина?

Ласло от Словения се премества в Ирландия, като взема със себе си автомобила си, за който има стандартна словенска застраховка.

След като пристига в Ирландия, той трябва да регистрира автомобила си там и да проучи дали може да използва словенската си застраховка. Ако това не е възможно, той ще трябва да сключи нова застраховка в Ирландия.

Научете повече за националните правила относно автомобилните застраховки

Изберете държава

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Сключване на нова застраховка в чужбина

Ако сегашната ви застраховка не е валидна в страната, в която се премествате, или валидността ѝ изтича, ако регистрирате автомобила си там, свържете се със съответния национален информационен център, за да разберете кои застрахователи, предлагат автомобилни застраховки в тази страна.

Застрахователни премии и застрахователна история

Премиите за автомобилните застраховки се различават в отделните страни от ЕС главно поради различията в националното договорно право, оценките на риска и схемите за гарантиране на застрахователните вземания или сложното и скъпо международно управление на претенциите.

В някои страни застрахователната ви история може да окаже влияние върху вашите застрахователни премии. Това е известно като система бонус-малус или просто бонус. Ако през годината не сте предявявали претенции, вашият застраховател може да ви направи отстъпка, когато подновявате договора си. Ако обаче сте предявили претенции, може да ви се наложи да платите повече.

Можете по всяко време да поискате от своя застраховател да ви издаде удостоверение за всички претенции, които сте предявявали през последните пет години. Той трябва да стори това в рамките на 15 дни.

Ако обаче трябва да сключите нова автомобилна застраховка в друга страна от ЕС, новата застрахователна компания не е длъжна да вземе предвид вашата застрахователна история или евентуалните намаления, на които сте имали право, когато изчислява вашата премия.

Предупреждение

Все пак някои застрахователи може да вземат предвид вашата застрахователна история, така че винаги проверявайте в повече от една компания.

Лична история

Имам добро шофьорско досие у дома. Защо застрахователната компания в чужбина ме кара да плащам по-висока премия?

Роза е от Италия и наскоро се е преместила във Франция. Тя шофира от 10 години, без да е предявявала застрахователни претенции, и затова премиите по нейната италианска застраховка са били сравнително ниски.

Няколко френски застрахователя отказват да вземат предвид шофьорското досие на Роза в Италия, затова тя проверява и в други компании, докато намира застраховател, който го приема, и така тя успява да сключи застраховка на по-ниска цена.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: