Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 30/04/2018

Планиране на трансгранично наследяване

Можете да изберете за вашето наследяване да се прилага законодателството на страната, на която сте гражданин

Въпросите, свързани с вашето наследяване, обикновено се уреждат от орган – често съд или нотариус – в страната от ЕС, в която сте живели за последно. В повечето случаи този орган ще приложи законодателството на своята страна по отношение на наследяването.

Правилата на ЕС обаче ви дават възможност да решите за вашето наследяване да се прилага законодателството на страната, чийто гражданин сте, независимо от това дали тя е в ЕС или не.

Ако имате няколко гражданства, можете да изберете която и да е от страните, на която сте гражданин.

Трябва да заявите изрично и ясно своя избор на законодателство в завещание или в отделна декларация. Вашето завещание или декларация ще се считат за валидни, ако отговарят на изискванията на:

 • страната от ЕС, в която сте живели за последно, или
 • законодателството на страната, чийто гражданин сте, ако изберете този вариант.

Кога органите могат да откажат да приложат вашия избор на законодателство

 • Правилата на ЕС относно наследяването не се прилагат в Дания, Ирландия и Обединеното кралство. Ако вашите наследници решат да уредят процедурата по наследяване пред орган в една от тези страни, вашият избор на законодателство може да не бъде взет предвид. Датските, ирландските и британските граждани обаче могат да се възползват от тези правила на ЕС и да изберат законодателството на държавата, чиито граждани са, ако процедурата по наследяване ще се извърши в страна от ЕС, различна от Дания, Ирландия и Обединеното кралство.
 • Органът в държавата от ЕС, където се извършва процедурата по наследяване, може да откаже да приложи определени разпоредби на законодателството на страната, на която сте гражданин, ако те противоречат на обществения ред в тази държава. Например той може да откаже да приложи разпоредби, които водят до дискриминация между наследниците въз основа на техния пол или на това дали са родени във или извън брака.

Какво урежда законодателството, приложимо за вашето наследяване

Националното законодателство, приложимо за вашето наследяване, независимо дали става въпрос за законодателството на страната от ЕС, в която сте живели за последно, или за законодателството на вашата страна по произход, урежда наследяването на всички ваши активи, без значение от тяхното местоположение и от това дали те са движими (например автомобил или банкова сметка) или недвижими (например къща).

Националното законодателство определя въпроси като:

 • кои са получателите на вашето наследство, например вашият съпруг/партньор, вашите деца, вашите родители
 • дали можете да лишите от наследство член на семейството
 • дали някои части от вашето наследство трябва да бъдат запазени за определени лица, например вашите деца
 • дали дарения, които сте направили, докато сте били жив, трябва да бъдат възстановени към наследството, преди то да бъде прехвърлено на вашите наследници
 • прехвърлянето на собствеността върху вашите активи на вашите наследници
 • правомощията на вашите наследници, на изпълнителите на завещанието и на управителите на наследството, включително условията за продажба на имущество и разплащане с вашите кредитори
 • кой носи отговорност за вашите дългове, ако имате такива
 • как трябва да бъдат разпределени активите ви между вашите наследници.

Правилата на ЕС за наследяването не определят кой орган трябва да се занимава с процедурата по наследяване или кое законодателство трябва да се прилага по определени въпроси, свързани с наследяването, като например:

 • данъците, които вашите наследници ще трябва да платят върху вашето наследство
 • вашето гражданско състояние, например кой е бил последният ви съпруг
 • режима на собственост при вашия брак или регистрирано партньорство, т.е. как трябва да бъде разпределено имуществото ви след смъртта на вашия съпруг или партньор
 • въпроси, свързани с предприятия, например какво ще се случи с притежавани от вас дялове в дружество.

Лична история

Найджъл е британец, който се е премесил във Франция, след като се е пенсионирал. Там той притежава къща и живее повече от 8 години, последните 5 – със своята партньорка Ан.

Тъй като Найджъл е живял във Франция, за неговите наследници може да е по-удобно да уредят наследяването пред нотариус във Франция. По принцип процедурата по наследяване на Найджъл следва да се уреди според френското законодателство, защото Франция е последната страна, в която той е живял. Следователно съгласно френското законодателство ще се определи кои са наследниците, включително какъв дял от наследството трябва да бъде запазен за децата на Найджъл и какви са правата на Ан върху наследството, при положение че тя и Найджъл не са били женени.

Английското законодателство дава на Найджъл повече свобода да реши кой да наследи имуществото му. Ето защо той решава да посочи в своето завещание, че за неговото наследяване следва да се прилага английското законодателство, и определя Ан като наследник на цялото свое имущество във Франция.

Научете повече за националните закони за наследяването

Процедури, получатели и техните дялове, валидност на завещанията и още много информация за всяка страна от ЕС:

Изберете:

Управление на трансгранично наследяване

Научете как вашето семейство или други ваши близки могат да уредят вашето наследяване, ако в процедурата участва повече от една държава от ЕС.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети