Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 04/04/2018

Европейска професионална карта – EPC

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

 • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
 • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
 • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Европейската професионална карта (European Professional Card, EPC) е електронна процедура, която можете да използвате за признаване на вашите професионални квалификации в друга страна от ЕС. Тя e по-бърза и по-лесна за използване, както и по-прозрачна от традиционните процедури за признаване – можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.

Засега можете да използвате процедурата за EPC само ако сте:

 • медицинска сестра с общ профил
 • фармацевт
 • физиотерапевт
 • планински водач
 • агент по недвижими имоти

Останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на професионални квалификации. В бъдеще процедурата за EPC може да обхване и други професии.

Можете да използвате процедурата за EPC, ако:

 • искате да практикувате професията си в друга страна от ЕС на временен и случаен принцип (временна мобилност)

Пример:

 • Белгийски агент по недвижими имоти иска да отиде в Унгария, за да помогне на клиент при търсенето на апартамент в Будапеща.
 • Германски планински водач желае да работи във Франция по време на натоварения ваканционен сезон в Шамони.

ИЛИ

 • искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно (установяване)

Пример:

 • Финландска медицинска сестра с общ профил иска да се премести със семейството си в Швеция и да упражнява професията си там.
 • Полски фармацевт, който е следвал и получил дипломата си в Германия, иска да се върне в Полша и да работи като фармацевт там.

Европейската професионална карта не е физическа карта. Това е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че вашите професионални квалификации са признати от страната, в която искате да работите (приемащата страна) или че отговаряте на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна.Когато дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате удостоверение за EPC във формат pdf. В него ще има и референтен номер, който потенциалният ви работодател може да използва, за да провери валидността на вашата европейска професионална карта онлайн.

Ако не сте сигурен дали трябва да кандидатствате за EPC за временна мобилност или за установяване, можете да се обърнете към съответния национален органEnglish .

Ако планирате да се установите в страната за дълго (установяване), може да се наложи също така да се регистрирате в определен професионален орган или да преминете допълнителни проверки, преди да започнете да практикувате професията си. Проверете в съответния национален органEnglish дали това е необходимо във вашия случай.

Квалификации, придобити извън ЕС

Ако сте придобили квалификацията си извън ЕС, можете да подадете заявление за EPC, ако:

 • вашата квалификация вече е призната в страна от ЕС и
 • сте упражнявали своята професия там в продължение на поне 3 години след признаването на квалификацията ви.

Предимства на европейската професионална карта

 • Органите във вашата страна ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.
 • В бъдеще, независимо дали искате да подадете заявление за дългосрочно установяване или за временно предоставяне на услуги в друга страна, досието ви вече ще съществува в системата и няма да се налага да качвате отново всички документи. Това ще ви спести време при последващи заявления.
 • Ако органите в приемащата страна, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в разумен срок, признаването на квалификациите ви ще стане автоматично и ще можете да генерирате удостоверение за EPC.

Процедури и срокове

Какво е вашето положение?

Временна мобилност: искате да практикувате професията си в чужбина на временен или случаен принцип

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

В рамките на 1 седмица: органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението ви, информира ви дали липсват документи и какви такси се прилагат.

Освен това органите в приемащата страна ще проверят също така в досието ви дали вашата професия е свързана с общественото здраве и безопасност и дали не можете да се ползвате от автоматично признаване.

Ако не са необходими проверки от приемащата страна, органът във вашата страна разглежда заявлението ви и взема окончателно решение в срок от най-много 3 седмици.

Ако са необходими проверки от приемащата страна, органът във вашата страна разполага с най-много 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна.

Приемащата страна взема окончателно решение в срок от максимум 3 месеца (2 месеца + две удължавания от по 2 седмици).

Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период за приспособяване.

Установяване: искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

В рамките на 1 седмица: органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението ви, информира ви дали липсват документи и какви такси се прилагат.

Органът във вашата страна разполага с най-много 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна.

Ако сте фармацевт или медицинска сестра и се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок от най-много 2 месеца (1 месец + две удължавания с по две седмициEnglish)

Ако не се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок от най-много 3 месеца (2 месеца + две удължавания с по две седмициEnglish)

Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да положите изпит за правоспособност или да преминете период за приспособяване.

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате удостоверение за EPC от вашия онлайн профил.

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да се аргументират и да ви посочат как можете да обжалвате.

Колко дълго можете да използвате вашата европейска професионална карта?

Европейската професионална карта ще бъде валидна:

 • безсрочно — ако се установявате дългосрочно (установяване)
 • 18 месеца в повечето случаи, ако предоставяте услуги временно, или 12 месеца – за професии, които са свързани с общественото здраве или безопасност (в някои страни това може да са професии като физиотерапевт или планински водач).

Как да кандидатствате за европейска професионална карта?

За да кандидатствате за EPC, първо трябва да влезете в EU LoginEnglish , системата за идентификация на Европейската комисия. Ако нямате профил в нея, ще трябва да си създадете такъв.

Ще ви отнеме няколко минути да попълните профила си за създаване на EPC с вашите лични данни и координати за връзка.

След като попълните необходимата информация, можете да създадете заявление, да качите сканирани копия на документи и да ги изпратите на органа във вашата страна.

Всеки придружаващ документ трябва да бъде сканиран и след това качен като отделен файл.

В профила си можете да актуализирате вашите координати за връзка (ел. адрес, телефонен номер) по всяко време. След като изпратите първото си заявление, вече не можете сами да актуализирате вашите лични данни (номер на личната карта или паспорта, вашето фамилно име или гражданство – те ще присъстват в удостоверението), а трябва да поискате от органа, който обработва досието ви, да направи това.

За всяко отделно заявление органите във вашата и в приемащата страна могат да поискат от вас да платите такса за разглеждане на вашето досие. В такъв случай ще получите отделна фактура от всеки орган.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на вашите документи, ако не могат да проверят валидността им.

Изисквани документи, такси

Симулатор

Ако някои функции не са активни в симулатора, това означава, че съответните страни не са предоставили нужната информация. Въпреки това имате достъп до процедурата за EPC и можете да подадете заявление. Органите ще ви уведомят за изискваните документи и таксите.

Вашата професия не е регулирана в приемащата страна
Предоставената от националните органи информация е в процес на обработване

ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА EPC

Дайте възможност на работодателите да проверят валидността на вашата европейска професионална карта

Вашите работодатели, професионални организации или други заинтересовани страни могат да проверят онлайн валидността на вашата европейска професионална карта, като използват референтния номер в сертификата ви.

За да проверят вашата европейска професионална карта, те ще имат нужда и от личните ви идентификационни данни (номер на лична карта или паспорт), които сте предоставили при изпращането на заявлението си.

ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТТА НА EPC

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети