Последна проверка: 06/07/2022

Неприкосновеност на личния живот онлайн

Има различни видове бисквитки, които можете да използвате на вашите уебсайтове. В зависимост от целта на бисквитките можете да изисквате предварително съгласие от вашите потребители.

Бисквитки, които не изискват съгласие

По-надолу са изброени някои случаи, в които не се изисква съгласие:

Бисквитки, които изискват съгласие

Някои бисквитки изискват съгласието на вашите потребители, преди да можете да ги използвате за събиране на данни. Това означава, че бисквитките не могат да бъдат активни при първото отваряне на съответната уебстраница. Можете да въведете „бисквитката" и да използвате информацията, събрана чрез нея, едва след като получите съгласието на потребителя.

По-надолу са изброени някои случаи, в които се изисква съгласие:

Предназначението на бисквитките

Ако използвате „бисквитки", за които се изисква съгласие, трябва да предоставите на лицето, посещаващо вашия уебсайт, ясна и изчерпателна информация относно бисквитките на вашия уебсайт и тяхната цел. Вашите потребители трябва да могат да дават своето конкретно съгласие в зависимост от целите на различните видове бисквитки, които приемат, например изразяване на отделно съгласие за бисквитките за проследяване.

Оттегляне на съгласие

Трябва да гарантирате, че е също толкова лесно за потребителя да оттегли своето съгласие, колкото да приеме бисквитките. Ако потребителят реши да оттегли своето съгласие, трябва все пак да му предоставите някакъв вид минимална услуга, напр. достъп поне до част от съдържанието на вашия уебсайт.

ЧЗВ — Защита на данните и неприкосновеност на личния живот в интернетОтваряне като външна връзка

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: