Последна проверка: 11/02/2022

Потребителски кредити и заеми

Когато вземате потребителски кредити, не забравяйте, че съществуват правила на ЕС, които ви защитават преди да подпишете договор и ви дават възможност да се откажете, ако желаете.

Основна информация за сравняване на оферти

Ако решите да си купите нов продукт на кредит, по-добре е да сравните различни оферти преди да вземете решение. Преди да подпишете договор, кредиторът трябва да ви предостави стандартен документ, наречен стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит en . Този документ е изготвен с цел да ви помогне да разберете възможно най-добре реда и условията на всеки договор за кредит, който евентуално възнамерявате да подпишете. Той включва:

Така ще можете да сравнявате оферти за кредити от различни доставчици и да изберете най-подходящата за вас. Ако кредиторът не ви е предоставил този формуляр, можете да го поискате.

Отказ от договор за кредит

Ако сте размислили във връзка с договор за получаване на кредит, който сте подписали, или сте си дали сметка, че всъщност нямате нужда от кредит, можете да се откажете от договора в рамките на 14 календарни дни от подписването му. Няма нужда да давате каквото и да било обяснение на кредитора, но ще трябва да възстановите сумата, която сте заели, заедно с лихвите и други неподлежащи на възстановяване такси, заплатени от кредитора.

Лична история

Паоло от Италия е взел кредит от 1000 евро от небанков кредитор, за да си купи нова перална машина. Преди да подпише договора, той получава много малко информация за кредита, а освен това не му е предоставен стандартния документ с информация преди подписване на договора ( стандартен европейски формуляр с информация относно потребителския кредит en ). Информиран е, че трябва да изплати заема в срок от 2 години при умерен размер на лихвата.

След като подписва договора, той осъзнава, че годишният процент на разходите (общата стойност на кредита) ще бъде много висок. Тогава той решава да не взема този заем, а да намери по-добра алтернатива. Като се свързва с местната потребителска организация той разбира, че може да се откаже от договора в рамките на 14 дни, само като изпрати писмо до кредитора и върне вече получените пари.

Предсрочно изплащане на вашия кредит

Ако желаете да изплатите вашия кредит по-рано, отколкото е посочено в договора, имате право да го направите. Имайте предвид, че може да се наложи да обезщетите кредитора за пропуснатите приходи. Компенсаторното плащане обаче не трябва да превишава общия размер на действително пропуснатите лихви.

Тези правила важат за потребителски кредити в размер от 200 до 75 000 евро, с изключение на заеми:

Вземане на кредит или заем в друга страна от ЕС

Ако желаете да вземете кредит или заем в друга страна от ЕС, имайте предвид, че банките може да не желаят да отпускат заеми на граждани на страни, различни от тази, в която се намира банката, или дори на граждани на същата страна, работещи в друга страна от Съюза.

Банките могат да налагат такива ограничения на кредитирането. Ако обаче смятате, че в дадена банка са ви дискриминирали, можете:

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: