Последна проверка: 02/01/2023

Етикетиране на храни

На етикетите на всички хранителни продукти и напитки, продавани в ЕС, трябва да фигурира основна информация, която помага на крайния потребител да прави информиран избор при пазаруване. Ако планирате да произвеждате, внасяте или продавате храни в ЕС, научете какви са отговорностите ви по отношение на етикетирането:

Чрез обявяването на хранителната стойност се предоставя информация за енергийната стойност на продукта и неговото съдържание на хранителни вещества. Това се изисква за всички предварително опаковани храни и напитки, продавани в ЕС.

Ако хранителните продукти, които продавате, съдържат добавки, трябва да спазвате специфичните изисквания за етикетиране в зависимост от предвидения пазар. Научете какви са вашите задължения:

Хранителните добавки са концентрирани източници на хранителни вещества или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, чиято цел е да допълват нормалния хранителен режим. Независимо дали произвеждате, продавате или внасяте хранителни добавки, трябва да се уверите, че продуктът отговаря на правилата на ЕС.

Ако вашето предприятие може научно да докаже, че вашият хранителен продукт има хранителни и/или здравни ползи, се прилагат специални правила за поставянето на подобни претенции върху етикета.

Споделяне на страницата: