Τελευταίος έλεγχος: 02/01/2023

Επισήμανση τροφίμων

Όλα τα τρόφιμα και τα ποτά που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες που βοηθούν τον τελικό καταναλωτή να κάνει συνειδητές επιλογές κατά τις αγορές του. Εάν σκοπεύετε να παρασκευάσετε, να εισαγάγετε ή να πουλήσετε τρόφιμα στην ΕΕ, μάθετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας όσον αφορά την επισήμανση:

Η διατροφική δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα ενός προϊόντος σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Απαιτείται για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα και ποτά που πωλούνται στην ΕΕ.

Εάν τα τρόφιμα που πωλείτε περιέχουν πρόσθετα, πρέπει να συμμορφωθείτε με ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης, ανάλογα με την αγορά για την οποία προορίζονται τα τρόφιμα. Μάθετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις σας:

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών ή άλλων ουσιών με επιπτώσεις στη θρεπτική διατροφή και τη φυσιολογία, σκοπός των οποίων είναι η συμπλήρωση μιας κανονικής διατροφής. Ανεξάρτητα από το αν παρασκευάζετε, πωλείτε ή εισάγετε συμπληρώματα διατροφής, πρέπει να διασφαλίζετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ.

Εάν η επιχείρησή σας μπορεί να αποδείξει επιστημονικά ότι το προϊόν σας είναι επωφελές για τη θρεπτική διατροφή και/ή την υγεία, ισχύουν ειδικοί κανόνες για την προβολή των ισχυρισμών αυτών.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: