Τελευταίος έλεγχος: 22/11/2022

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση της ΕΕ για τον τουρισμό

Ο οδηγός χρηματοδότησης του τουρισμού από την ΕΕ περιέχει επισκόπηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη του τουριστικού τομέα. Αποκτήστε πρόσβαση στους πόρους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για να αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης που θα ταίριαζαν στην επιχείρησή σας: δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ποια χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση. Τι να κάνετε για να λάβετε χρηματοδότηση της ΕΕ, ποιοι τύποι εταιρειών και τομείς είναι επιλέξιμοι και ποια είδη χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: