Τελευταίος έλεγχος: 14/04/2020

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

Σας επηρεάζει το Brexit;

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για να αναζητήσετε δυνατότητες χρηματοδότησης που θα ταίριαζαν στην επιχείρησή σας: δάνεια, μικροχρηματοδοτήσεις, εγγυήσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ποια χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση. Τι να κάνετε για να λάβετε χρηματοδότηση της ΕΕ, ποιοι τύποι εταιρειών και τομείς είναι επιλέξιμοι και ποια είδη χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: