Τελευταίος έλεγχος: 13/06/2022

Οικονομικά μη ενεργοί πολίτες της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα να μετακομίσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για 3 μήνες το πολύ εφόσον διαθέτετε έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Αν θέλετε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ, αλλά δεν έχετε καμία πρόθεση να εργαστείτε ή να σπουδάσετε εκεί, πρέπει να αποδείξετε ότι:

Δήλωση της παρουσίας σας και εγγραφή της διαμονής σας

Για τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη νέα σας χώρα, ως πολίτης της ΕΕ, δεν υποχρεούστε να ζητήσετε πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στην εν λόγω χώρα, αν και ορισμένες χώρες, ενδεχομένως, απαιτούν να δηλώσετε την παρουσία σας κατά την άφιξή σας.

Μετά από 3 μήνες διαμονής στη νέα σας χώρα, μπορεί να σας ζητηθεί η εγγραφή της διαμονής σας στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) η οποία θα σας εκδώσει ένα πιστοποιητικό εγγραφής.

Θα χρειαστείτε έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και:

Μπορεί να απελαθείτε ή να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε τη χώρα;

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον συνεχίσετε να πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα υποδοχής μπορεί να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι αποτελείτε πραγματική, παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως, Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ επί 5 συναπτά έτη, αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη χώρα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παραμείνετε στη χώρα όσο επιθυμείτε, δικαιούστε να αντιμετωπίζεστε ως υπήκοος της εν λόγω χώρας και προστατεύεστε καλύτερα από την απέλαση. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για απόκτηση εγγράφου που επιβεβαιώνει τη μόνιμη διαμονή.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

Ενδέχεται να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για διάστημα μεγαλύτερο από δύο συναπτά έτη.

Αν είστε οικονομικά μη ενεργό άτομο αλλά πρόκειται να μείνετε με κάποιον συγγενή ο οποίος είναι πολίτης της ΕΕ διαμένων νόμιμα στη χώρα υποδοχής, μπορείτε να μείνετε στη χώρα αυτή ως εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς του.

Βλ. επίσης:

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: