Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 17/05/2021

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Σας επηρεάζει το Brexit;

Ερωτήσεις και Απαντήσεις – τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπονται στη συμφωνία αποχώρησης που

Την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν ή μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αλλάξουν. Το ίδιο θα συμβεί και για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή μετακομίζουν σε χώρα της ΕΕ.

Έχω ή πρόκειται να αποκτήσω μόνιμη διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε τη μόνιμη διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Διαμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ αλλά δεν έχω ακόμη δικαίωμα για μόνιμη διαμονή

Καταρχήν, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας θα εξακολουθήσετε να έχετε την τρέχουσα διαμονή σας στη χώρα υποδοχής. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει, ωστόσο, να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να σας χορηγηθεί ένα νέο καθεστώς διαμονής. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής το συντομότερο δυνατόν εάν είναι υποχρεωτικό να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μετακομίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ.

Εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας μπορείτε να μετακομίσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό αφορά και τα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει τότε να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο σύστημα εγκατάστασης των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ΕΕ, ενημερωθείτε από τις αρχές της χώρας υποδοχής εάν είναι υποχρεωτικό να εγγραφείτε και να υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε νέο καθεστώς διαμονής.

Θέλω να μεταβώ στο Ηνωμένο Βασίλειο/στην ΕΕ για μικρό χρονικό διάστημα

Οι κανόνες όσον αφορά τη δήλωση της παρουσίας ή της διαμονής σας στο εξωτερικό, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, την εγγραφή των μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χώρας εκτός ΕΕ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Χρειάζομαι βοήθεια

Εάν κρίνετε ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης και τα δικαιώματα των πολιτών

Κατά τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη χώρα υποδοχής σας, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ, δεν υποχρεούνται να ζητήσουν κάρτα διαμονής η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να διαμένουν στην εν λόγω χώρα - αν και σε ορισμένες χώρες ίσως οφείλουν να δηλώσουν την παρουσία τους κατά την άφιξή τους.

Μετά από 3 μήνες στη χώρα υποδοχής, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ πρέπει να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές (συνήθως στο δημαρχείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα). 

Για να λάβουν κάρτα διαμονής, θα χρειαστούν:

Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ δεν μπορούν να απελαθούν αν λήξει η βίζα τους ενόσω εξετάζεται η αίτησή τους για έκδοση κάρτας διαμονής.

Αν η αίτησή τους απορριφθεί, οι αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως, αναφέροντας τους λόγους και τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής, και διευκρινίζοντας πώς και μέχρι πότε οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης.

Αν η αίτησή τους γίνει δεκτή, η κάρτα διαμονής εκδίδεται στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Αν ζητηθεί αντίτιμο για την έκδοση της κάρτας, αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλουν οι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας για παρόμοια έγγραφα, όπως το δελτίο ταυτότητας.

Το εκδοθέν έγγραφο πρέπει να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της προγραμματισμένης διαμονής σας, αν αυτή είναι μικρότερη). Ίσως χρειαστεί να δηλώνετε στις αρχές τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας.

Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα διαμονής τους για να ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν όμως θέλουν να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλη κάρτα διαμονής στη νέα χώρα υποδοχής. Και εφόσον εξαρτώνται από εσάς, θα πρέπει να μετακομίσετε κι εσείς μαζί τους.

Παράδειγμα

Ο Τζέιμς είναι Αμερικανός πολίτης που ζει στην Ιταλία με τη μητέρα του και τον Ιταλό θετό πατέρα του, Τζιουζέπε. Θα ήθελε να μετακομίσει στην Ισπανία και να αναζητήσει εκεί εργασία. Οι γονείς του δεν μπορούν να μετακομίσουν μαζί του αλλά είναι σε θέση να τον στηρίξουν οικονομικά.

Κατά την υποβολή αίτησης για να λάβει κάρτα διαμονής στην Ισπανία, ο Τζέιμς ενημερώθηκε από τις ισπανικές αρχές ότι αν και κατοικεί στην Ιταλία ως μέλος οικογενείας υπηκόου ΕΕ, το γεγονός αυτό δεν του παρέχει αυτόματα το δικαίωμα διαμονής στην Ισπανία. Το δικαίωμα διαμονής του στην ΕΕ εξαρτάται από την υπηκοότητα ΕΕ του Τζιουζέπε. Ο Τζιουζέπε θα πρέπει να μετακομίσει μαζί με τον Τζέιμς στην Ισπανία και να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και για τους δύο.

Δείτε πού και πώς μπορείτε να εγγράψετε τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ στη χώρα υποδοχής σας:

Επιλέξτε χώρα:

 • Αυστρίαaten
 • Βέλγιοbeen
 • Βουλγαρία*bg
 • Κροατίαcrhren
 • Κύπροςcyen
 • Τσεχίαczen
 • Δανία*dk
 • Εσθονίαeeen
 • Φινλανδία*fi
 • Γαλλία*fr
 • Γερμανία*de
 • Ελλάδαgren
 • Ουγγαρίαhuen
 • Ισλανδία*is
 • Ιρλανδία*ie
 • Ιταλίαiten
 • Λετονίαlven
 • Λιθουανία*lt
 • Λουξεμβούργοluen
 • Μάλταmten
 • Κάτω Χώρεςnlen
 • Νορβηγίαnoen
 • Πολωνίαplen
 • Πορτογαλίαpten
 • Ρουμανία*ro
 • Σλοβακίαsken
 • Σλοβενία*si
 • Ισπανίαesen
 • Σουηδίαseen

* Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν.

Έχετε ακόμη ερωτήσεις;

Σε πολλές χώρες, τα μέλη της οικογένειάς σας οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους την κάρτα διαμονής και την ταυτότητα/το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση, αλλά δεν κινδυνεύουν να απελαθούν μόνο γι' αυτό τον λόγο.

Δείτε επίσης εγγραφή μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: