Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 20/09/2018

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Κατά τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη χώρα υποδοχής σας, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ, δεν υποχρεούνται να ζητήσουν κάρτα διαμονής η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να διαμένουν στην εν λόγω χώρα - αν και σε ορισμένες χώρες ίσως οφείλουν να δηλώσουν την παρουσία τους κατά την άφιξή τους.

Μετά από 3 μήνες στη χώρα υποδοχής, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ πρέπει να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές (συνήθως στο δημαρχείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα). 

Για να λάβουν κάρτα διαμονής, θα χρειαστούν:

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ δεν μπορούν να απελαθούν αν λήξει η βίζα τους ενόσω εξετάζεται η αίτησή τους για έκδοση κάρτας διαμονής.

Αν η αίτησή τους απορριφθεί, οι αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως, αναφέροντας τους λόγους και τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής, και διευκρινίζοντας πώς και μέχρι πότε οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σα