Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Εγγραφή μελών της οικογένειάς σας μη υπηκόων ΕΕ σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κατά τους πρώτους 3 μήνες της διαμονής σας στη χώρα υποδοχής σας, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ, δεν υποχρεούνται να ζητήσουν κάρτα διαμονής η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να διαμένουν στην εν λόγω χώρα - αν και σε ορισμένες χώρες ίσως οφείλουν να δηλώσουν την παρουσία τους κατά την άφιξή τους.

Μετά από 3 μήνες στη χώρα υποδοχής, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ πρέπει να εγγραφούν στις αρμόδιες αρχές (συνήθως στο δημαρχείο ή στο τοπικό αστυνομικό τμήμα). 

Για να λάβουν κάρτα διαμονής, θα χρειαστούν:

Προειδοποίηση

Δεν επιτρέπεται να ζητηθούν άλλα έγγραφα

Οι αρχές πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδώσουν ή όχι την κάρτα διαμονής εντός 6 μηνών. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ δεν μπορούν να απελαθούν αν λήξει η βίζα τους ενόσω εξετάζεται η αίτησή τους για έκδοση κάρτας διαμονής.

Αν η αίτησή τους απορριφθεί, οι αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν την απόφασή τους εγγράφως, αναφέροντας τους λόγους και τις επιπτώσεις της απόφασης αυτής, και διευκρινίζοντας πώς και μέχρι πότε οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης.

Αν η αίτησή τους γίνει δεκτή, η κάρτα διαμονής εκδίδεται στις περισσότερες περιπτώσεις δωρεάν. Αν ζητηθεί αντίτιμο για την έκδοση της κάρτας, αυτό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό που καταβάλλουν οι υπήκοοι της συγκεκριμένης χώρας για παρόμοια έγγραφα, όπως το δελτίο ταυτότητας.

Το εκδοθέν έγγραφο πρέπει να αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για κάρτα διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου ΕΕ.

Η κάρτα διαμονής πρέπει να ισχύει για 5 χρόνια (ή για τη διάρκεια της προγραμματισμένης διαμονής σας, αν αυτή είναι μικρότερη). Ίσως χρειαστεί να δηλώνετε στις αρχές τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής σας.

Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα διαμονής τους για να ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν όμως θέλουν να μετακομίσουν σε άλλη χώρα της ΕΕ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλη κάρτα διαμονής στη νέα χώρα υποδοχής. Και εφόσον εξαρτώνται από εσάς, θα πρέπει να μετακομίσετε κι εσείς μαζί τους.

Παράδειγμα

Ο Τζέιμς είναι Αμερικανός πολίτης που ζει στην Ιταλία με τη μητέρα του και τον Ιταλό θετό πατέρα του, Τζιουζέπε. Θα ήθελε να μετακομίσει στην Ισπανία και να αναζητήσει εκεί εργασία. Οι γονείς του δεν μπορούν να μετακομίσουν μαζί του αλλά είναι σε θέση να τον στηρίξουν οικονομικά.

Κατά την υποβολή αίτησης για να λάβει κάρτα διαμονής στην Ισπανία, ο Τζέιμς ενημερώθηκε από τις ισπανικές αρχές ότι αν και κατοικεί στην Ιταλία ως μέλος οικογενείας υπηκόου ΕΕ, το γεγονός αυτό δεν του παρέχει αυτόματα το δικαίωμα διαμονής στην Ισπανία. Το δικαίωμα διαμονής του στην ΕΕ εξαρτάται από την υπηκοότητα ΕΕ του Τζιουζέπε. Ο Τζιουζέπε θα πρέπει να μετακομίσει μαζί με τον Τζέιμς στην Ισπανία και να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και για τους δύο.

Δείτε πού και πώς μπορείτε να εγγράψετε τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι ΕΕ στη χώρα υποδοχής σας:

Επιλέξτε χώρα

Σε πολλές χώρες, τα μέλη της οικογένειάς σας οφείλουν να έχουν πάντα μαζί τους την κάρτα διαμονής και την ταυτότητα/το διαβατήριό τους. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση, αλλά δεν κινδυνεύουν να απελαθούν μόνο γι' αυτό τον λόγο.

Δείτε επίσης εγγραφή μελών της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι ΕΕ.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: