Poslovanje
Posljednji put provjereno : 20/09/2018

Prijava članova obitelji koji su državljani trećih zemalja u drugoj državi članici EU-a

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Tijekom prva 3 mjeseca boravka u državi domaćinu članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja nisu dužni podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu kojom se potvrđuje da imaju pravo ondje živjeti – iako će u nekim državama možda morati po dolasku prijaviti svoju prisutnost.

Nakon 3 mjeseca u državi domaćinu članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja moraju prijaviti boravak kod nadležnih tijela (najčešće u općini ili lokalnoj policijskoj stanici). 

Da bi dobili boravišnu iskaznicu bit će im potrebno sljedeće:

Neće se tražiti drugi dokumenti

Nadležna bi tijela trebala donijeti odluku o izdavanju boravišne iskaznice u roku od 6 mjeseci. Ako to ne učine, možete se javiti našim službama za pomoć. U svakom slučaju, vaši članovi obitelji koji su državljani trećih zemalja ne mogu biti protjerani ako im je viza istekla dok se njihov zahtjev obrađuje.

Ako je prijava odbijena, nadležna tijela dužna su im uručiti odluku u pisanom obliku, navodeći sve razloge za odluku i njezine posljedice te upute kako i do kada se vaša rodbina ili partner/partnerica mogu žaliti.

Ako je prijava prihvaćena, boravišna iskaznica često se izdaje besplatno. U slučaju naplate naknada, one ne smiju biti više od onih koje se naplaćuju državljanima za slične dokumente, kao što su osobne iskaznice.

U dokumentu mora biti jasno navedeno da je riječ o boravišnoj iskaznici za člana obitelji državljanina države članice.

Boravišna iskaznica mora vrijediti 5 godina (ili ako je vaš planirani boravak kraći, mora vrijediti tijekom cijelog boravka). Svaka promjena adrese možda će se morati prijaviti nadležnim tijelima.

Vaši članovi obitelji mogu se koristiti svojim boravišnim iskaznicama za putovanje u drugu državu EU-a, ali ako se žele preseliti u drugu državu EU-a, moraju podnijeti zahtjev za drugu boravišnu iskaznicu u novoj zemlji domaćinu. Sve dok ovise o vama, i vi se morate preseliti s njima.

Primjer

James je američki državljanin koji živi u Italiji s majkom i očuhom Giuseppeom koji je Talijan. James se želi preseliti u Španjolsku i tamo potražiti posao. Njegovi se roditelji ne mogu preseliti s njim, ali ga mogu financijski pomagati.

Pri podnošenju zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice u Španjolskoj tijela nadležna za imigraciju obavijestila su Jamesa da iako kao član obitelji građanina EU-a ima boravišnu dozvolu u Italiji, time ne dobiva automatsko pravo boravišta u Španjolskoj. Njegovo pravo na boravište u EU-u temelji se na tome što je Giuseppe državljanin EU-a. Giuseppe bi se morao preseliti u Španjolsku s Jamesom i dokazati da raspolaže dostatnim financijskim sredstvima za obojicu.

Saznajte gdje i kako u državi domaćinu možete prijaviti članove obitelji koji su državljani trećih zemalja:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

U mnogim će zemljama članovi obitelji morati stalno uza se imati svoju dozvolu boravka i putovnicu. Ako ih ostave kod kuće, mogu biti novčano kažnjeni ili privremeno zadržani, ali ne mogu zbog toga biti protjerani.

Saznajte više i o tome kako prijaviti članove obitelji koji su državljani država članica EU-a.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: