Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 15/11/2017

Informacijske točke: planirano liječenje u inozemstvu

Nacionalne kontaktne točke

Svaka zemlja EU-a ima barem jednu nacionalnu kontaktnu točku (neke imaju i regionalne i lokalne), koja vam može pomoći u pitanjima organiziranja liječenja u inozemstvu.

Odaberite zemlju:

U vašoj matičnoj državi

Pri vašoj nacionalnoj kontaktnoj točki dobit ćete informacije o pravu na zdravstvenu skrb u drugim zemljama EU-a, uključujući:

 • pravo na pokriće dijela ili svih troškova
 • vrste liječenja za koje se dobiva povrat troškova i koliki iznos povrata možete očekivati
 • je li potrebno prethodno odobrenje i kako ga zatražiti
 • kako se žaliti ako nisu poštovana vaša prava.

U zemlji u kojoj se želite liječiti

Pri nacionalnoj kontaktnoj točki možete dobiti informacije o sljedećem:

 • sustavu zdravstvene zaštite te zemlje i načinu osiguranja njegove kvalitete, sigurnosti i usklađenosti s nacionalnim standardima
 • je li određeni pružatelj zdravstvenih usluga registriran, ima li odobrenje za pružanje određenih vrsta liječenja te kojim je sustavom kvalitete i sigurnosti obuhvaćen
 • pravima pacijenata u toj zemlji, uključujući posebne informacije o vašim mogućnostima ako nešto pođe po zlu ili ne budete zadovoljni liječenjem

Ustanove zdravstvenog osiguranja

Vaše zdravstveno osiguranje može vam dati informacije o pravima na planirano liječenje u drugoj zemlji EU-a. Posebno vas može informirati o povratu, prethodnom odobrenju i eventualnim ograničenjima za liječenje u inozemstvu.

Pružatelji zdravstvenih usluga

Pružatelji zdravstvenih usluga, kao što su bolnice, klinike ili druge medicinske ustanove, moraju vas informirati o sljedećem:

 • različitim mogućnostima liječenja, kvaliteti i sigurnosti, odobrenju/registraciji pružatelja zdravstvenih usluga itd., kako biste mogli donijeti utemeljenu odluku o svojem liječenju
 • cijenama liječenja prije samog liječenja te dostaviti pregledne račune nakon liječenja kako bi se olakšao povrat troškova
 • svojem osiguranju od odgovornosti ili jednakovrijednom osiguranju
 • različitim mogućnostima pokrivanja troškova liječenja (ako postoje).
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje