Posljednji put provjereno : 24/01/2019

Obitelj tražitelja zaposlenja

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako ste građanin EU-a i preselili ste se u drugu državu članicu EU-a kako biste ondje tražili posao, zahvaljujući pravilima EU-a vaša obitelj može vam se lakše pridružiti. Na ovoj stranici možete pronaći informacije o tome kako vam se članovi vaše obitelji mogu pridružiti.

Iako ste građanin EU-a, pravila EU-a ne primjenjuju se ako se niste preselili u drugu državu članicu EU-a i ako živite u matičnoj zemlji. U tom se slučaju primjenjuju nacionalna pravila.

Boravak u inozemstvu do šest mjeseci

Ako ste državljanin EU-a koji traži posao u drugoj državi EU-a, vaš bračni partner, djeca, roditelji, unuci ili bake i djedovi mogu boraviti s vama, ako su državljani EU-a, i na njih se primjenjuju isti administrativni uvjeti kao na državljane EU-a.

Provjerite uvjete i formalnosti za:

Ako vaš bračni partner, djeca, roditelji, unuci ili bake i djedovi nisu državljani EU-a ili ne ispunjavaju uvjete boravka koji se primjenjuju na državljane EU-a, oni još uvijek mogu boraviti s vama u novoj zemlji kao članovi obitelji državljana EU-a koji traži posao.

Neke države EU-a traže od članova obitelji da prijave svoju prisutnost mjerodavnim tijelima (obično gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji) u razumnom roku od dolaska.

Dozvola boravka

Članovi obitelji državljana EU-a koji nisu državljani EU-a možda će morati podnijeti zahtjev za dozvolu boravka.

Jednako postupanje

Dok boravite u novoj zemlji, prema vašem bračnom partneru, djeci, roditeljima, unucima ili djedovima i bakama mora se postupati kao prema državljanima te zemlje, u prvom redu u odnosu na pristup zapošljavanju, plaću, upis u škole itd.

Zahtjev za napuštanje države/protjerivanje

Vaš bračni partner, djeca, roditelji, unuci ili djedovi i bake mogu živjeti s vama u zemlji dok ispunjavaju uvjete boravka. Ako oni te uvjete više ne ispunjavaju, nacionalna nadležna tijela mogu od njih zatražiti da napuste zemlju.

U iznimnim slučajevima vaša nova zemlja može odlučiti protjerati ih iz razloga javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da oni predstavljaju ozbiljnu prijetnju.

Odluka o protjerivanju ili zahtjev za napuštanje države moraju im se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi protjerivanja te upute kako i do kada se mogu žaliti.

Boravak u inozemstvu duže od 6 mjeseci

Vaš bračni partner, djeca, roditelji, unuci ili djedovi i bake, bez obzira jesu li državljani EU-a ili ne, mogu boraviti s vama u novoj zemlji pod sljedećim uvjetima:

  • ako ostanete bez posla dok radite u novoj zemlji, morate to moći dokazati i i ispunjavati nužne uvjete, ILI
  • ako tražite prvi posao u novoj zemlji, morate moći dokazati da aktivno tražite posao i da ga imate stvarne izglede naći.

Primjer

Celia je Njemica i radi u Austriji. Udana je za Özgüra, turskog državljana. Kao Celijin suprug Özgür je dobio dozvolu boravka koja mu omogućuje da živi i radi u Austriji. Celia je nakon 13 mjeseci izgubila posao. Prijavila se austrijskoj službi za zapošljavanje kao nezaposlena osoba i traži novi posao. Özgür i Celia mogu i dalje ostati u Austriji.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: