Posljednji put provjereno: 07/10/2020

Pružanje usluga u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Ako imate registrirano poduzeće uslužne djelatnosti (npr. kao arhitekt ili turistički vodič) u zemlji u kojoj živite, usluge možete pružati u drugoj zemlji EU-a, i to bez osnivanja društva ili podružnice u toj zemlji.

To može biti korisno ako želite:

U načelu je moguće pružati usluge u drugoj zemlji EU-a, bez potrebe za poštovanjem svih administrativnih postupaka i pravila te zemlje (kao što je dobivanje prethodnog odobrenja za poslovanje). Međutim, možda ćete trebati obavijestiti nadležna javna tijela o pružanju usluga u njihovoj zemlji. Druga zemlja mora imati valjane razloge za nametanje svojih zahtjeva.

Ako imate poteškoća s javnim tijelima, možete zatražiti pomoć naše službe za pomoć i savjetovanje .

Napomena: ako pružate telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge, one se uvijek oporezujudefren u zemlji korisnika. Za osobu koja nije porezni obveznik to je zemlja u kojoj ima poslovni nastan, stalnu adresu ili gdje obično boravi. Za poslovnog korisnika to je zemlja u kojoj poduzeće ima poslovni nastan ili stalne poslovne prostore u kojima se isporučuje navedena usluga.

Unatoč tom načelu ne možete jednostavno pretpostaviti da se usluge mogu pružati bez osnivanja poduzeća u zemlji u kojoj se usluge pružaju. Može li se to učiniti ili ne ovisit će uglavnom o učestalosti, trajanju i redovitosti pružanja usluga.

Isto tako, za određene sektore primjenjuju se drukčija pravila, primjerice:

Ako želite registrirati poduzeće u drugoj zemlji EU-a, morate se pridržavati nacionalnih pravila za osnivanje/registraciju društva kćeri, podružnice ili agencije te većine pravila te zemlje za osnivanje poduzeća (uključujući priznavanje stručnih kvalifikacijaen i predavanje zahtjeva za potrebne dozvole). Moglo bi se zahtijevati i da poštujete nacionalne, europske ili međunarodne norme.

Za podrobnije informacije o svakom pojedinom slučaju obratite se jedinstvenoj kontaktnoj točki u zemlji u kojoj želite pružati usluge.

Jedinstvene kontaktne točke pružaju informacije na nacionalnom jeziku svoje zemlje, a mnoge i na drugim jezicima. Kontaktne točke mogu se razlikovati po razini ponuđenih informacija i usluga.

Odaberite svoju zemlju:


Telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge

Ako pružate telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge, one se obično oporezujudefren u zemlji korisnika.

Poslovni korisnici

Za poslovnog korisnika to je zemlja u kojoj poduzeće ima poslovni nastan ili stalne poslovne prostore u kojima se isporučuje navedena usluga.

Korisnici koji nisu porezni obveznici

Za osobe koje nisu porezni obveznici to je zemlja u kojoj imaju poslovni nastan, stalnu adresu ili u kojoj obično borave.

Posebna pravila za nizak godišnji promet

Postoje određene iznimke: ta pojednostavnjena pravila znače da možete odlučiti primijeniti pravila o PDV-u iz svoje zemlje EU-a (odnosno zemlje u kojoj imate poslovni nastan, stalnu adresu ili u kojoj obično boravite) ako ispunjavate sljedeće kriterije:

U tom slučaju nećete trebati registrirati se u sustavu PDV-a, podnositi prijave PDV-a i izvršavati plaćanja u svakoj od zemalja EU-a u kojima borave vaši korisnici (niti se prijaviti za program MOSS). Umjesto toga, svojim ćete korisnicima naplaćivati PDV po stopi iz vaše zemlje te ćete plaćati i prijavljivati taj PDV poreznim tijelima u svojoj zemlji.

Ako u svojoj zemlji ostvarujete pogodnosti od posebne odredbe za mala poduzeća koja vam omogućuje izuzeće vaših usluga od PDV-a do određenog praga, to se primjenjuje i na telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja ili elektroničke usluge koje pružate.

Unutar EU-a ne postoje razlike među korisnicima

Iako možete sami utvrditi opće uvjete prodaje, svi vaši korisnici iz EU-a moraju imati jednak pristup uslugama (koje pružate u svojim poslovnim prostorima ili elektronički) kao vaši lokalni korisnici. Sve posebne ili promidžbene cijene ili posebne uvjete prodaje morate ponuditi svim svojim korisnicima neovisno o zemlji EU-a u kojoj se nalaze, njihovu državljanstvu, boravištu ili mjestu poslovanja.

Ta se pravila primjenjuju na transakcije putem interneta i fizičke transakcije ako se prodaja izvršava krajnjem korisniku (pojedincu ili poduzeću koje kupljeno ne namjerava preprodavati, preinačiti, obrađivati, iznajmljivati ili dati u podugovor). Pravila se ne primjenjuju na audiovizualne usluge. Teritorijalna ograničenja zbog autorskih prava i dalje se mogu primjenjivati na drugi internetski sadržaj zaštićen autorskim pravima.

Pristup internetskim sučeljima

Vaši korisnici moraju imati pristup svim verzijama vaše internetske stranice, primjerice, ako stranici pristupaju iz Italije, a unesu URL španjolske verzije, ne bi trebali biti automatski preusmjereni na talijansku. Prije preusmjeravanja moraju dati suglasnost, koju kasnije mogu povući kad požele.

Prodaja usluga koje se isporučuju elektroničkim putem

Ako vaš korisnik iz druge zemlje EU-a želi od vas kupiti elektronički isporučene usluge (npr. usluge računalstva u oblaku, mrežnog pohranjivanja podataka ili internetskog udomljavanja), trebali bi moći pristupiti tim uslugama i registrirati se za njih na isti način kao vaši lokalni korisnici.

Ako za pružanje svoje usluge korisniku u inozemstvu morate prijeći granicu, mogli biste snositi dodatne troškove, primjerice za skladištenje ili administrativne postupke. Tim dodatnim troškovima mogle bi se opravdati više cijene za korisnike u inozemstvu.

Niste sigurni što se smatra diskriminacijom?

Ako niste sigurni diskriminira li vas prodavač nezakonito ili možda vi sami primjenjujete diskriminirajuće uvjete prema korisnicima, obratite se odgovarajućoj kontaktnoj točkien u svojoj zemlji.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove o potraživanjima u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge zemlje EU-a.

Vaš savjetnik EURES-a

Vaš savjetnik EURES-a može vas informirati o uvjetima rada i pomoći vam u postupcima zapošljavanja u vašoj zemlji ili prekograničnoj regiji.

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: