Posljednji put provjereno : 10/10/2018

Kupnja: vaša prava

Pri kupnji roba i usluga na bilo kojem mjestu u Europskoj uniji imate jednaka prava potrošača povezana sa sljedećim:

Podijeli: