Posljednji put provjereno: 26/03/2020

Usluge dostave paketa

Ako pružate usluge prekogranične i domaće dostave paketa (do 31,5 kg), nacionalnom regulatornom tijelu države EU-a u kojoj vaše društvo ima poslovni nastan morate dostaviti sljedeće informacije:

Svoje nacionalno regulatorno tijelo možete pronaći u nastavku.

Odaberite zemlju:


Ažuriranje informacija

Sljedeće informacije (kao i sve dodatne informacije koje mogu biti potrebne u skladu s nacionalnim zahtjevima) dužni ste do 30. lipnja svake kalendarske godine dostaviti nacionalnom regulatornom tijelu koristeći se standardnim obrascem (dostupnim u odjeljku Upućivanja na dnu stranice) ili na alternativan način ako to od vas zatraži nacionalno regulatorno tijelo:

Kada ne trebate dostaviti informacije?

Ako pružate usluge dostave paketa i ako vaše društvo:

ne trebate dostaviti nikakve informacije nacionalnom regulatornom tijelu.

Cijene dostave paketa

Trgovačka društva koja pružaju usluge prekogranične dostave paketa moraju svake godine dostaviti javni cjenik radi objave putem alata EU-a. Tim se alatom možete koristiti kako biste provjerili koje su vam usluge dostave paketa dostupne ako paket šaljete unutar EU-a. U alatu možete provjeriti samo cijene dostave paketa težine manje od 5 kg, a ne pisama i dopisnica standardne veličine.

Kako biste vidjeli dostupne mogućnosti i cijene (bez PDV-a) odaberite polazište i odredište paketa te vrstu proizvoda.

Uvijek provjerite konačnu ponuđenu cijenu društva za dostavu paketa jer bi za točnu cijenu mogle biti potrebne precizne informacije, kao što je poštanski broj u državi u koju šaljete paket. Informacije o cijenama ažuriraju se 31. ožujka svake godine.

Više informacija o pravilima pružanja usluga dostave paketa dostupno je na internetskim stranicama Glavne uprave GROWen.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: