Posljednji put provjereno: 14/06/2021

Registracija

Utječe li Brexit na vas?

Informacije na ovoj stranici ne primjenjuju se na državljane Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-u niti na građane EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini. Na njih se primjenjuju nacionalna pravila.

Ako se preselite u drugu zemlju EU-a i sa sobom dovezete automobil, možda ćete ga morati registrirati u toj zemlji. Ovisno o duljini boravka i propisima u zemlji u koju se selite primjenjuju se različiti uvjeti registriranja automobila.

Doznajte više:

Vidjeti i:

Podijeli: