Poslovanje
Posljednji put provjereno: 29/11/2022

Troškovi i njihov povrat: planirano liječenje u inozemstvu

Troškove planiranog liječenja u drugoj zemlji EU-a možete pokriti na dva načina.

1. Vaše zdravstveno osiguranje može izravno pokriti sve troškove.

Ako se liječite u zemlji u kojoj pacijenti obično plaćaju liječenje, a zatim dobiju povrat troškova od zdravstvenog osiguranja, možda ćete morati platiti troškove unaprijed. Zatim možete zatražiti povrat od nadležnog tijela u zemlji u kojoj se liječite. Ono će vam izravno vratiti troškove prema istom cjeniku kao i osobama osiguranima u toj zemlji.

Od svojeg zdravstvenog osiguranja možete zatražiti i povrat troškova po povratku s liječenja. Ako je prema cjeniku za povrat troškova cijena liječenja koje vam je pruženo u inozemstvu viša u zemlji u kojoj ste osigurani, imate pravo na dodatni povrat razlike od svojeg zdravstvenog osiguranja.

2. Možete sami platiti liječenje i naknadno tražiti povrat troškova.

Možda ćete i ovom slučaju morati zatražiti prethodno odobrenje za liječenje koje zahtijeva noćenje u bolnici ili visokospecijaliziranu i skupu medicinsku infrastrukturu – obratite se svojem zavodu za zdravstveno osiguranje ili nacionalnoj kontaktnoj točki. Ovdje možete pronaći i poveznice na popise liječenja za koje je potrebno prethodno odobrenje u vašoj zemlji.

U ovoj opciji možda će vas liječiti kao privatnog pacijenta pa će vam u drugoj zemlji EU-a čak i u javnim ustanovama možda biti naplaćene cijene za privatne pacijente. Povrat troškova uvijek će biti na razini javnih cijena, stoga ćete morati nadoknaditi tu razliku.

Napomena

U Švicarskoj nije moguće dobiti povrat bez obrasca S2.

Prvi primjer

Nije vam uvijek potrebno prethodno odobrenje, ali troškovi će se razlikovati.

Hugo želi liječiti mrenu (što njegovo zdravstveno osiguranje pokriva) u Njemačkoj. No liječenje je skuplje u Njemačkoj nego u njegovoj zemlji. Hugo želi da mu se pokriju svi troškovi, pa mora zatražiti prethodno odobrenje od svojeg zdravstvenog osiguranja (obrazac S2). Ako dobije odobrenje, može otputovati u inozemstvo i liječiti se, a povrat svih troškova obično će se provesti izravno među uključenim ustanovama. Međutim, njegov zavod za zdravstveno osiguranje može odbiti izdati obrazac S2 ako Hugo može biti liječen u svojoj matičnoj zemlji u roku koji je medicinski opravdan. 

Isto liječenje u Njemačkoj želi i Yvonne, a i u njezinom slučaju pokriva ga njezino zdravstveno osiguranje. Ona se želi liječiti što prije. Yvonne se obratila nacionalnoj kontaktnoj točki u svojoj matičnoj zemlji i provjerila mora li podnijeti zahtjev za prethodno odobrenje, utvrdivši da to ne mora učiniti jer njezino liječenje ne uključuje noćenje u bolnici ni visokospecijaliziranu i skupu medicinsku infrastrukturu. Stoga odlazi u inozemstvo i liječi se u privatnoj klinici. Sama plaća liječenje i po povratku dobiva povrat određenog iznosa od svojeg zdravstvenog osiguranja. Bez obrasca S2 njezino zdravstveno osiguranje vraća troškove samo prema cjeniku koji se primjenjuje u njezinoj matičnoj zemlji. Stoga Yvonne mora razliku između cijene koju je platila privatnoj klinici u Njemačkoj i povrata prema cjeniku u njezinoj matičnoj zemlji nadoknaditi iz vlastitog džepa.

Drugi primjer

Možda ćete, čak i uz prethodno odobrenje, neke troškove morati platiti unaprijed.

Agata želi na složenu operaciju u Finsku, u bolnicu koja je dio javnog zdravstvenog sustava. Za tu je operaciju potrebno prethodno odobrenje njezine matične zemlje. Stoga Agata podnosi zahtjev za prethodno odobrenje (obrazac S2) i, bude li on odobren, dobiva izravno pokriće troškova liječenja.

Bernard želi tu istu operaciju, također u Finskoj, ali u privatnoj bolnici. Za to također mora zatražiti prethodno odobrenje, ali izravno plaćanje takvog liječenja nije moguće. Ako dobije prethodno odobrenje, Bernard mora platiti troškove operacije i zatim zatražiti povrat. Trebao bi dobiti povrat troškova do razine koja se primjenjuje u njegovoj matičnoj zemlji za istu vrstu operacije i snositi razliku između cijene liječenja i stope povrata troškova.

Neovisno o mogućnosti koju odaberete, zdravstveno osiguranje ne smije vam odbiti zahtjev za prethodno odobrenje:

Više o određenim troškovima i povratima možete saznati izravno od zavoda za zdravstveno osiguranje ili od nacionalne kontaktne točke u zemlji EU-a u kojoj ste osigurani.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: