Poslovanje
Posljednji put provjereno: 02/04/2022

Troškovi i njihov povrat: planirano liječenje u inozemstvu

Troškove planiranog liječenja u drugoj zemlji EU-a možete pokriti na dva načina.

1. Vaše zdravstveno osiguranje može izravno pokriti sve troškove.

Ako se liječite u zemlji u kojoj pacijenti obično plaćaju liječenje, a zatim dobiju povrat troškova od zdravstvenog osiguranja, možda ćete morati platiti troškove unaprijed. Zatim možete zatražiti povrat od nadležnog tijela u zemlji u kojoj se liječite. Ono će vam izravno vratiti troškove prema istoj stopi kao i osobama osiguranima u toj zemlji.

Od svojeg zdravstvenog osiguranja možete zatražiti i povrat troškova po povratku s liječenja. Ako je stopa povrata za liječenje koje vam je pruženo u inozemstvu viša u zemlji u kojoj ste osigurani, imate pravo na dodatni povrat razlike od svojeg zdravstvenog osiguranja i možete podnijeti zahtjev za taj povrat.

2. Možete sami platiti liječenje i naknadno tražiti povrat troškova.

Možda ćete ipak morati zatražiti prethodno odobrenje za bolničko liječenje ili vrlo specijalizirano i skupo liječenje; provjerite u vašoj nacionalnoj kontaktnoj točki.

Napomena

U Švicarskoj nije moguće dobiti povrat bez prethodnog odobrenja.

1. primjer

Nije vam uvijek potrebno prethodno odobrenje, no bolje je imati ga.

Hugo želi liječiti katarakte (što njegovo zdravstveno osiguranje pokriva) u Njemačkoj. No liječenje je skuplje u Njemačkoj nego u njegovoj zemlji. Hugo želi da mu se pokriju svi troškovi, pa mora zatražiti prethodno odobrenje od svojeg zdravstvenog osiguranja. Ako dobije odobrenje, može otputovati u inozemstvo i liječiti se, a povrat svih troškova trebao bi se provesti izravno među uključenim ustanovama. Bude li Hugo morao sam platiti liječenje, povrat troškova dobit će kasnije u svojoj matičnoj zemlji.

Yvonne želi to isto liječenje katarakta, također u Njemačkoj, i liječenje također pokriva zdravstveno osiguranje. Ona se želi liječiti što prije. Yvonne u nacionalnoj kontaktnoj točki u svojoj zemlji provjerava treba li zatražiti prethodno odobrenje, i saznaje da ne treba. Stoga odlazi u inozemstvo na liječenje. Sama plati liječenje i po povratku dobiva povrat određenog iznosa od svojeg zdravstvenog osiguranja. Budući da nije imala prethodno odobrenje, a liječenje je nešto skuplje u Njemačkoj, Yvonne sama mora platiti dio troškova. Bez prethodnog odobrenja zdravstveno osiguranje vraća troškove samo prema stopi koja se primjenjuje u njezinoj matičnoj zemlji.

2. primjer

Možda ćete, čak i uz prethodno odobrenje, neke troškove morati platiti unaprijed.

Agata želi na složenu operaciju u Finsku, u bolnicu koja je dio javnog zdravstvenog sustava. Budući da je za tu operaciju uvijek potrebno prethodno odobrenje, bilo da je riječ o izravnom plaćanju ili povratu troškova, ona traži prethodno odobrenje; ako ga dobije, troškovi će joj biti izravno pokriveni.

Bernard želi tu istu operaciju, također u Finskoj, ali u privatnoj bolnici. Za to mora također zatražiti prethodno odobrenje, ali nije moguće izravno plaćanje. Ako dobije prethodno odobrenje, Bernard mora platiti troškove operacije i zatim zatražiti povrat. Trebao bi dobiti povrat do razine koja se primjenjuje za istu vrstu operacije u njegovoj matičnoj zemlji.

Koju god mogućnost odaberete, zdravstveno osiguranje vam ne može odbiti zahtjev za prethodno odobrenje ako:

Možete saznati više o određenim troškovima i povratima izravno od zdravstvenog osiguranja ili od nacionalne kontaktne točke u zemlji EU-a u kojoj se želite liječiti.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: