Posljednji put provjereno: 16/09/2022

Pravila o označivanju hrane

Ako prodajete hranu ili piće u EU-u, morate pružiti osnovne informacije kako bi krajnji potrošač mogao donijeti utemeljenu odluku o kupnji.

Te informacije moraju biti:

Obvezne informacije za pretpakiranu hranu

Koju vrstu informacija morate navesti?

U skladu s pravom EU-a i/ili nacionalnim pravom neki prehrambeni proizvodi možda će morati pokazivati i posebna upozorenja koja se odnose, na primjer, na sastojke koji se djeci ne preporučuju za konzumaciju (kao što je kofein).

Popis sastojaka

Popisu mora prethoditi naslov koji sadržava riječ „sastojci" i mora uključivati sve sastojke hrane:

Tehnička pravila o navođenju sastojaka – Prilog 7.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Hrana za koju se NE zahtijeva popis sastojaka – članak 19.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Sastojci hrane koje NIJE potrebno navesti na popisu sastojaka – članak 20.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Kvantitativno navođenje sastojaka – smjernice EU-aKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Količina određenih sastojaka

Morate navesti količinu (u postocima) svih sljedećih sastojaka:

Hrana za koju se NE zahtijeva količina sastojka – Prilog 8.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Informacije o alergenima

Svi prisutni alergeni moraju se istaknuti na popisu sastojaka, na primjer drugim fontom, veličinom slova ili bojom pozadine.

Ako ne postoji popis sastojaka, navod alergena mora sadržavati riječ „sadržava" nakon koje slijedi naziv alergena.

Potpuni popis sastojaka – Prilog 2.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Alergeni – smjernice EU-a Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Označivanje

Obvezni podaci moraju biti ispisani fontom najmanje visine x od 1,2 milimetara. Ako je najveća površina ambalaže manja od 80 cm², možete upotrijebiti najmanju visinu x od 0,9 mm.

Za ambalažu površine manje od 10 cm² morate navesti:

Vodič o veličini označivanja – Prilog 4.Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: