Poslovanje
Posljednji put provjereno: 19/12/2022

Registracija automobila u drugoj državi članici EU-a

Ako se preselite u drugu državu članicu i sa sobom dovezete automobil, primjenjuju se posebna pravila o registraciji ovisno o tome selite li se privremeno ili trajno, o duljini vašeg boravka i o zemlji u koju se selite.

Napomena

Pravila koja se primjenjuju na automobile uglavnom vrijede i za prikolice.

Trajno preseljenje

Ako se trajno preselite u drugu državu članicu i sa sobom dovezete automobil, trebate ga registrirati i platiti odgovarajuće poreze u toj državi.

Ne postoje zajednička pravila EU-a o registraciji vozila i povezanim porezima. Neke zemlje imaju pravila o izuzeću od poreza za registraciju vozila koje osoba doveze sa sobom pri trajnom preseljenju iz jedne zemlje u drugu.

Kako biste ostvarili pravo na takvo oslobođenje od poreza, provjerite rokove i uvjete u zemlji u koju se želite preseliti.

Provjerite točna pravila i rokove s nacionalnim tijelima:

Odaberite svoju državu

Primjer

Informirajte se o pravilima kako biste izbjegli kazne

Španjolka Cristina našla je posao u Bordeauxu i tamo se trajno preselila. Prijavila se u općinski registar kao osoba koja živi u Bordeauxu. Nakon nekoliko mjeseci odlučila je dovesti svoj automobil registriran u Španjolskoj, ali ga je nastavila voziti sa španjolskom registracijom. Osam mjeseci nakon preseljenja zaustavila ju je prometna policija radi rutinske provjere. Kako je vozila sa španjolskim tablicama, dobila je veliku novčanu kaznu jer je trebala ponovo registrirati automobil u roku od mjesec dana nakon trajnog preseljenja u Francusku. Budući da se prijavila kao osoba s glavnim mjestom stanovanja u Bordeauxu, pretpostavlja se da ima uobičajeno boravište u Francuskoj te, u skladu s nacionalnim propisima, mora registrirati svoj automobil u Francuskoj i ondje plaćati porez na registraciju vozila.

 

Privremeno preseljenje (bez promjene uobičajenog boravišta)

Ako se privremeno preselite u drugu državu članicu EU-a bez promjene uobičajenog boravišta, ne morate registrirati automobil ili platiti porez na registraciju u toj zemlji. Automobil može ostati registriran u zemlji u kojoj imate uobičajeno boravište.

Uobičajeno boravište je mjesto gdje obično živite, radite ili imate obitelj (više od 185 dana u kalendarskoj godini).

Ako niste zaposleni, uobičajeno boravište smatra se mjestom u kojem imate osobne veze koje pokazuju usku povezanost između vas i mjesta u kojem živite.

Ako radite na jednom mjestu, a vaše su osobne veze u drugoj državi članici EU-a, obično se smatra da je vaše uobičajeno boravište u državi članici EU-a u kojoj imate osobne veze, pod uvjetom da se ondje redovito vraćate.

Ako vas zaustavi policija u zemlji u kojoj privremeno boravite, morat ćete dokazati da ondje ne živite trajno. To ponekad može biti teško. Dobra je navika sa sobom u vozilu uvijek imati potvrdu o registraciji automobila, potvrdu o vlasništvu i dokaz o uobičajenom boravištu (obično osobnu iskaznicu ili dokument iz kojeg je vidljivo da imate prijavljeno prebivalište u drugoj državi članici).

Primjer

Informirajte se o pravilima kako biste izbjegli kazne

Massimo, talijanski državljanin, pronašao je posao u Rumunjskoj i odlučio se trajno preseliti. U skladu s talijanskim i rumunjskim propisima, odjavio je svoje prebivalište u Italiji, prijavio se u Rumunjskoj te je upisan u talijanski registar Talijana koji žive u inozemstvu. Ujedno je registrirao automobil u Rumunjskoj. Nakon nekoliko mjeseci života u Rumunjskoj Massimo se odvezao u Italiju svojim automobilom koji ima rumunjsku registraciju. Kad je prošao kroz crveno svjetlo i tako počinio prekršaj, policija ga je zaustavila i od njega zatražila sve dokumente. Massimo je dao svoju talijansku osobnu iskaznicu, na kojoj je još uvijek bila stara adresa. Budući da nije mogao dokazati da sada ima prebivalište u Rumunjskoj, policija mu je izrekla veliku novčanu kaznu.

Ako privremeno koristite svoj automobil (koji je i dalje registriran u drugoj zemlji) u državi članici EU-a u koju ste se preselili, ne biste ga trebali posuditi ili iznajmiti osobi s prebivalištem u toj državi članici jer bi ta osoba mogla biti kažnjena novčanom kaznom. Međutim, možete ga posuditi prijateljima ili članovima obitelji koji su vam došli u posjet ako oni nemaju prebivalište u toj državi članici EU-a.

Kazneni bodovi i novčane kazne

Možete biti novčano kažnjeni:

Točna pravila o registraciji automobila koja se primjenjuju u državi u koju se selite možete pronaći na internetskim stranicama nacionalnih tijela:

Odaberite svoju državu

Posebna pravila za studente i prekogranične radnike

Prekogranični radnici i studenti koji borave u drugoj državi članici isključivo u svrhu studiranja obično ne moraju plaćati porez na registraciju automobila i porez na cestovna motorna vozila.

Provjerite točna pravila o porezu na automobile u drugoj državi članici EU-aKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici koja se odnose na studente i prekogranične radnike.

Studenti

Ako ste student i preselite se u drugu državu članicu isključivo radi studiranja, automobil registriran u matičnoj zemlji najčešće možete voziti bez obveze da ga ponovo registrirate ili plaćate porez u novoj državi. Ako ste student, morate biti upisani u obrazovnu ustanovu u toj zemlji i imati valjanu potvrdu o upisu. Međutim, ako se tijekom studija zaposlite, morate u toj zemlji registrirati automobil.

Prije odlaska iz svoje zemlje provjerite pravila koja se primjenjuju u zemlji u kojoj namjeravate studirati. Možda ćete morati ispuniti neke administrativne formalnosti ili određene uvjete kako biste izbjegli probleme tijekom policijskih provjera.

Napomena

Danska, Estonija, Njemačka i Švedska ne oslobađaju studente od obveze registriranja automobila i plaćanja odgovarajućih poreza.

Primjer

Francuz Mathieu preselio se Belgiju gdje pohađa dvogodišnji poslijediplomski studij. Njegov je automobil oštećen pa je otišao na policiju kako bi dobio izvješće za svojeg osiguravatelja. Kad je policija utvrdila da Mathieu živi u Belgiji više od godinu dana, a još nije ondje registrirao automobil, rečeno mu je da je počinio prekršaj i da će morati platiti kaznu.

Međutim, Mathieu je dokazao da je upisan na sveučilište u Antwerpenu te kao student iz druge države članice nije morao platiti porez na registraciju i porez na cestovna motorna vozila u Belgiji.

Prekogranični radnici

Kao prekogranični radnik (radite u jednoj zemlji, a živite u drugoj), možda koristite automobil koji je registriran samo u jednoj od tih dviju zemalja.

Ako vozite službeni automobil registriran u zemlji u kojoj radite, možete ga voziti i u zemlji u kojoj živite bez obveze da ga ondje registrirate. Provjerite različite uvjete koji se primjenjuju na upotrebu službenih automobila u EU-u jer se pravila mogu uvelike razlikovati.

Ako vlastitim automobilom redovito putujete iz matične zemlje u zemlju u kojoj radite, automobil trebate registrirati i platiti odgovarajuće poreze u zemlji u kojoj živite, a ne u zemlji u kojoj radite.

Više informacija o registraciji automobila i povezanim porezima te poveznice na internetske stranice nacionalnih nadležnih tijela potražite ovdje:

Odaberite svoju državu

Napomena

Informacije na ovoj stranici ne odnose se na državljane Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-u i na državljane EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini. U tim se slučajevima primjenjuju nacionalna pravila.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: