Poslovanje
Posljednji put provjereno: 24/08/2020

Registracija automobila u drugoj državi članici EU-a

Utječe li Brexit na vas?

Ako se preselite u drugu državu članicu i sa sobom dovezete automobil, primjenjuju se posebna pravila o registraciji ovisno o duljini vašeg boravka i o zemlji u koju se selite.

Pravila koja se primjenjuju na automobile uglavnom vrijede i za prikolice.

Preseljenje na više od 6 mjeseci

Ako se preselite u drugu državu članicu i sa sobom dovezete automobil, trebate ga registrirati u toj državi. U novoj državi boravišta morate platiti i poreze povezane s motornim vozilima ako ste ondje prijavili uobičajeno boravište.

Države članice imaju različite rokove za registraciju motornih vozila. Kako biste izbjegli plaćanje kazne, kod tijela države u koju ste se preselili provjerite koji je točan rok za registraciju motornih vozila.

Nakon promjene uobičajenog boravišta obično imate 12 mjeseci da i svoj automobil preselite u drugu zemlju.

Primjer

Informirajte se o pravilima kako biste izbjegli kazne

Španjolka Cristina našla je posao u Francuskoj i tamo se preselila. Nakon nekoliko mjeseci odlučila je dovesti svoj automobil registriran u Španjolskoj, ali ga nije ponovo registrirala u Francuskoj. Automobilom je redovito išla na posao, a jednom ju je prilikom zaustavila policija radi rutinske provjere. Kako je vozila sa španjolskim tablicama, dobila je veliku novčanu kaznu jer nije znala da mora ponovo registrirati automobil u Francuskoj u roku od 6 mjeseci nakon promjene primarnog boravišta.

Iznimka – Pravilo od 6 mjeseci za registraciju automobila ne primjenjuje se u Danskoj.

Ako se preselite u drugu državu članicu, trebate učiniti sljedeće:

Kad budete napuštali tu državu članicu, trebate učiniti sljedeće:

Ako ste već platili porez na registraciju vozila u prethodnoj državi boravišta, možda ćete ondje moći zatražiti povrat poreza. Međutim, ovisno o tome u koju se državu selite, može se dogoditi da morate platiti dvostruki porez.

Preseljenje na manje od 6 mjeseci

Ako se preselite u drugu državu članicu EU-a u kojoj ćete boraviti kraće od 6 mjeseci, ne morate ondje registrirati automobil ni platiti porez na registraciju. Automobil može ostati registriran u vašoj zemlji boravišta. Ipak, možda ćete morati platiti naknadu za uporabu cesta. Naknada za uporabu cesta plaća se kad svoj automobil upotrebljavate u toj drugoj zemlji. Kad vozite, najbolje je uvijek imati sa sobom prometnu dozvolu, potvrdu o vlasništvu i dokaz o trajnom boravištu za slučaj da vas zaustavi policija i trebate dokazati gdje podliježete oporezivanju.

Ako svoj automobil niste registrirali u toj drugoj zemlji, ne smijete posuditi ili iznajmiti automobil osobi koja ima boravište u toj zemlji. Ta osoba ga može voziti samo ako ste i vi u njemu. Međutim, možete ga posuditi prijateljima ili članovima obitelji koji su vam došli u posjet ako nemaju trajno boravište u toj drugoj zemlji.

Provjerite točna pravila o porezu na automobile u drugoj državi članici EU-a koja se odnose na studente, prekogranične radnike i osobe kojima je to sekundarno boravište.

Kazneni bodovi i novčane kazne

Možete biti novčano kažnjeni:

Točna pravila o registraciji automobila koja se primjenjuju u državi u koju se selite možete pronaći na internetskim stranicama nacionalnih tijela:

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: