Posljednji put provjereno: 31/01/2023

Zamjena i priznavanje vozačke dozvole u EU-u

Zamjena vozačke dozvole u EU-u

Možete imati samo jednu vozačku dozvolu EU-a. Ako se preselite u drugu zemlju EU-a, obično nećete morati zamijeniti svoju vozačku dozvolu. Međutim, ako to želite, možete sami odlučiti zamijeniti je novom istovrijednom dozvolom u svojoj novoj zemlji boravišta.

Dobrovoljna zamjena vozačke dozvole u drugoj zemlji EU-a

Ako sami želite zamijeniti svoju vozačku dozvolu, morate imati boravište u toj zemlji i ispunjavati uvjete za posjedovanje vozačke dozvole (npr. navršiti najnižu dob, biti zdravstveno sposobni za vožnju itd.).

Prije no što vam nadležno tijelo zamijeni vozačku dozvolu, ono će stupiti u kontakt s nadležnim tijelom u zemlji u kojoj ste imali prethodno boravište kako bi provjerilo je li vam vozačka dozvola ograničena ili privremeno ili trajno oduzeta. Ako odlučite zamijeniti dozvolu starog oblika, dobit ćete dozvolu novog standardnog oblika (plastičnu karticu veličine kreditne kartice s fotografijom, uvedenu 2013.).

 

Obvezna zamjena vozačke dozvole u drugoj zemlji EU-a

U sljedećim slučajevima morate zamijeniti svoju vozačku dozvolu:

Napomena

Ako svoju prvotnu vozačku dozvolu mijenjate za dozvolu zemlje u kojoj sada živite, na vas će se primjenjivati pravila o vozačkim dozvolama koja su na snazi u potonjoj (na primjer o roku valjanosti i liječničkim pregledima).

Primjer

Monica živi na Cipru i ima talijansku vozačku dozvolu, koja je oštećena. Kako bi dobila novu dozvolu, morat će svoju talijansku dozvolu zamijeniti ciparskom. Dozvola koju će joj izdati Cipar imat će rok valjanosti od 15 godina, a ne 10 godina kao u Italiji.

Saznajte i što učiniti ako na putovanju u inozemstvu izgubljena ili ukradena na putovanju u inozemstvu.

Priznavanje vozačke dozvole u EU-u

Priznaje li se vaša vozačka dozvola u cijelom EU-u:

ako imate dozvolu starog oblika izdanu u EU-u?

Ako imate dozvolu starog oblika izdanu u EU-u, možete je i dalje koristiti u svim zemljama EU-a. Ako je odlučite produljiti, dobit ćete vozačku dozvolu u obliku standardiziranom na razini EU-a. Svakako ćete morati zamijeniti dozvolu najkasnije do 2033.

ako imate vozačku dozvolu kojoj valjanost ne istječe?

Vozačke dozvole EU-a koje vrijede doživotno priznaju se u svim državama članicama EU-a. Međutim, morate provjeriti kod nacionalnih tijela kad ćete je morati zamijeniti dozvolom novog standardnog oblika.

ako imate prijelaznu ili privremenu vozačku dozvolu?

Prijelazne ili privremene dozvole, međunarodne vozačke dozvole (ili bilo koje druge potvrde izdane u vašoj matičnoj zemlji) nisu obuhvaćene pravilima na razini EU-a i možda neće biti priznate u drugim zemljama EU-a.

Ako imate prijelaznu vozačku dozvolu, a selite se u drugu zemlju EU-a, trebali biste provjeriti pravila nacionalnog tijela nadležnog za vozačke dozvole u zemlji u koju se selite.

ako imate vozačku dozvolu izdanu u zemlji koja nije članica EU-a?

Neke bi zemlje EU-a mogle priznavati dozvole izdane u nekim zemljama izvan EU-a. Ako imate vozačku dozvolu EU-a koja je izdana u zamjenu za dozvolu izdanu u trećoj zemlji, a želite se preseliti u drugu zemlju EU-a, imajte na umu da vaša nova dozvola u potonjoj možda neće biti priznata.

Provjerite uvjete za priznavanje dozvola trećih zemalja kod lokalnih nadležnih tijela u zemlji u koju ste se preselili.

Primjer

Angeles je Čileanka koja se prije nekoliko godina preselila u Španjolsku. Budući da Španjolska priznaje čileanske vozačke dozvole, Angeles je svoju mogla zamijeniti španjolskom nakon što je obavila neke administrativne formalnosti.

S tom novom dozvolom Angeles može voziti u EU-u bez ograničenja. Međutim, ako se iz Španjolske preseli u drugu zemlju EU-a, morat će provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela priznaje li se njezina španjolska dozvola.

Ako se u zemlji u koju se preselila njezina prvotna čileanska vozačka dozvola automatski priznaje, ona će se moći i dalje služiti svojom španjolskom dozvolom. U suprotnom, Angeles će možda u zemlji u koju je doselila morati zatražiti formalno priznavanje čileanske dozvole ili je zamijeniti novom.

Saznajte više o vrsti vaše dozvole bg Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici, uključujući informacije o njezinu izgledu, sigurnosnim obilježjima te pravima i kategorijama vozila navedenima na njoj.

Informacije za pojedine zemlje

Provjerite pravila koja se odnose na priznavanje i valjanost vozačke dozvole u zemlji u kojoj živite:

Odaberite svoju državu

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: