Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Višak zaposlenika

Kolektivno otpuštanje

Ako vam je posao zapao u ekonomske poteškoće i razmišljate o otpuštanju zaposlenika, potrebno je znati svoje obveze kod kolektivnih otpuštanja.

Što spada u kolektivno otpuštanje?

Smatra li se otpuštanje radnika kolektivnim ovisi o ukupnom broju zaposlenika i broju zaposlenika koje planirate otpustiti:

Ukupan broj zaposlenih

Radnici koji se otpuštaju

Razdoblje otpuštanja

20-100

Minimalno 10

30 kalendarskih dana

100-300

Minimalno 10%

30 kalendarskih dana

300 ili više

Minimalno 30

30 kalendarskih dana

Napomena

U nekim zemljama EU-a propisi o kolektivnom otpuštanju su povoljniji za radnike, tako da pragovi navedeni u tablici iznad mogu biti i niži.

Vaša obveza informiranja i savjetovanja

Ako planirate kolektivno otpuštanje, morate pravovremeno započeti savjetovanja s predstavnicima zaposlenika i pismeno ih obavijestiti o:

Također biste trebali obavijestiti tijela javne vlasti o gore navedenim točkama, pismenim putem.

Kada se propisi ne primjenjuju

Informiranje i savjetovanje prije kolektivnog otpuštanja nisu obvezni za:

Tijekom savjetovanja s predstavnicima zaposlenika trebalo bi razmotriti različite mogućnosti kako bi se izbjeglo kolektivno otpuštanje, ili ako to nije moguće, kako bi se smanjio broj radnika koji se otpuštaju. Također treba pregovarati o socijalnim mjerama prekvalifikacije ili preraspoređivanja viška zaposlenih.

Vrijeme stupanja na snagu

Ako se nakon savjetovanja s predstavnicima zaposlenika odlučite na otpuštanje zaposlenih, morate pismeno obavijestiti nadležna državna tijela u vašoj državi.

Napomena

Po nacionalnom zakonu ova obveza se ne mora provesti ako je kolektivno otpuštanje uslijedilo nakon sudske odluke o prekidu poslovnih aktivnosti.

Kolektivna otpuštanja stupaju na snagu ne prije od 30 kalendarskih dana nakon što pošaljete pismenu obavijest nadležnom tijelu. Svrha ovog razdoblja je traženje rješenja za probleme uzrokovane otpuštanjem. Države EU-a mogu ovo razdoblje u određenim slučajevima smanjiti ili produljiti na 60 dana.

Prava radnika u slučaju preuzimanja poduzeća

Prilikom preuzimanja poduzeća stječete i obveze prema njegovim zaposlenicima. Pravila EU-a propisuju minimalne uvjete. Imajte na umu da u nekim zemljama EU-a propisi mogu biti povoljniji za zaposlenike.

Ne dobivate automatski pravo na otpuštanje

Preuzimanje poduzeća ili dijela poduzeća vam ne daje automatski pravo otpustiti zaposlenike. Sva prava i obveze iz ugovora o radu koji su na snazi na dan preuzimanja se prenose na vas.

Također se morate nastaviti pridržavati uvjeta u kolektivnim ugovorima koji su već na snazi, dok se ti ugovori ne raskinu, ne isteknu ili novi ugovor ne stupi na snagu. Razdoblje tijekom kojega se morate pridržavati postojećeg ugovora može biti smanjeno u nekim zemljama EU-a, ali ono mora iznositi najmanje 1 godinu.

Napomena

Međutim, ako su zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih okolnosti potrebne promjene u sastavu radne snage, smijete otpustiti zaposlene.

Iznimke

Osim ako nacionalno zakonodavstvo nalaže drugačije, niste dužni preuzeti obveze prethodnog poslodavca koje se tiču prava zaposlenika na starosnu naknadu, naknadu za invaliditet ili davanja nadživjelim članovima obitelji u okviru neobvezujućeg dopunskog mirovinskog osiguranja na razini poduzeća ili na međukompanijskoj razini.

Ako preuzmete poduzeće koje je u stečajnom ili postupku zbog insolventnosti i koje je pod nadzorom javnog nadležnog tijela, u svrhu likvidiranja njegove imovine, gornja pravila se ne primjenjuju - osim ako nacionalno zakonodavstvo nalaže drugačije.

Kolektivna prava nakon preuzimanja

Radničko predstavništvo

Ako preuzmete poduzeće uz očuvanje njegove neovisnosti, predstavnici zaposlenika moraju zadržati svoj status i funkcije. Ako poduzeće više ne posluje neovisno, zaposlenici i dalje moraju imati primjereno predstavništvo sve dok se ponovno ne uspostavi ili imenuje radničko predstavništvo.

Obveza informiranja i savjetovanja

Predstavnici zaposlenika, a u nekim slučajevima i sami zaposlenici, moraju biti obaviješteni o:

Također, morate se pravovremeno posavjetovati s predstavništvom o bilo kakvim mjerama koje se planiraju u vezi sa zaposlenicima.

Pristup informacijama za pojedine zemlje:

Odaberite svoju državu

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: